The Better Effect
SZERSZE SPOJRZENIE NA KWESTIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NOWA GENERACJA KONSUMENTÓW STAWIA FIRMOM CORAZ WIĘKSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

„Coraz więcej osób dokonuje wyboru zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, dlatego też postanowiliśmy ułatwić ten wybór. Wdrażamy jasne zasady zrównoważonego rozwoju w sześciu obszarach, aby uzyskać lepszy efekt”.

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

THE BETTER EFFECT: OBSZARY

SUROWCE I ZASOBY

Wykorzystywanie właściwych surowców i zarządzanie zasobami jest całkowicie uzasadnione. To kluczowy element zrównoważonej działalności oraz ważna część naszej kultury organizacyjnej. Bierzemy odpowiedzialność za materiały, których używamy, i unikamy surowców oraz metod produkcji, które wywierają negatywny wpływ na środowisko.

CEL

Do 2020 roku wszystkie nasze surowce będą pochodziły z certyfikowanych źródeł FSC® lub monitorowanych przez zewnętrzne instytucje.

SUROWCA DRZEWNEGO POZYSKANEGO
W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY LUB
ODPOWIDNIO SKONTROLOWANEGO
96%

Łączna emisja
dwutlenku węgla
-27%

KLIMAT

Nasze „niebieskie ciężarówki” umożliwiają zmniejszenie emisji CO2. Specjalny program pomaga nam rozplanować układ mebli w ciężarówce. Dzięki temu zyskujemy 50% więcej przestrzeni załadunkowej. Oznacza to, że do przewiezienia takiej samej ilości towaru potrzebujemy tylko dwóch przyczep, podczas gdy inni producenci potrzebowaliby trzech. Chcemy, aby nasz wpływ na klimat był neutralny.

CEL

Do 2020 zredukujemy emisję CO2 o 35%, w porównaniu z rokiem 2014

CZYSTE MATERIAŁY

Nasze meble można znaleźć w pomieszczeniach, w których zarówno dzieci, jak i dorośli spędzają większość czasu w ciągu dnia. Jest więc oczywiste, iż nasze produkty nie mogą zawierać substancji, które wpływają niekorzystnie na zdrowie i wydajność w pracy.

CEL

Do 2020 roku zredukujemy poziom emisji LZO w naszych zakładach produkcyjnych o 50%, w odniesieniu do poziomu z roku bazowego 2015.

Zużycie
rozpuszczalników
-46%

Zamówienia o
niskim stopniu
ryzyka lub
audytowane
99%

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Świat nie jest sprawiedliwy. Mamy jednak możliwość zapewnienia godnych warunków pracy osobom zatrudnionym przy tworzeniu naszych produktów. Dotyczy to zarówno naszej firmy, jak i naszych dostawców.

CEL

Do 2020 roku 100% zamówień sklasyfikowanych jako zamówienia wysokiego ryzyka zostanie skontrolowanych dzięki audytom.

PONOWNE WYKORZYSTANIE

Oczywiste jest, że można wymienić tapicerkę sofy lub zużyty blat stołu. Jednak w branży meblarskiej często brakowało tych możliwości. Oferując usługi oraz nowe modele biznesowe w gospodarce okrężnej (circular economy), pomagamy naszym klientom w zarządzaniu zasobami.

CEL

Do 2020 roku 35% odpadów produkcyjnych zostanie poddanych recyklingowi. W perspektywie długoterminowej będziemy tak postępować z wszystkimi odpadami.

 

Część odpadów
przeznaczona do
recyklingu
28%

Praca siedząca
przez cały dzień
21%

ERGONOMIA

Choroby wywołane przez nadmierny stres oraz urazy spowodowane przeciążeniem podczas pracy biurowej stanowią duży problem społeczny. Praca w pozycji siedzącej zwiększa również ryzyko występowania chorób serca i układu krwionośnego, a także zawału. 21% naszych klientów przyznało, że przez cały dzień pracuje w pozycji siedzącej. Chcemy to zmienić

ZDROWSI PRACOWNICY. Ergonomiczne rozwiązania zapewniają lepszą koncentrację uwagi i większą kreatywność pracowników oraz wpływają na poprawę zdrowia i zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich.

ATRAKCYJNI PRACODAWCY. Inspirujące i zdrowe miejsce pracy wzmacnia wizerunek marki. Ułatwia także pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w firmie.

LEPSZE SAMOPOCZUCIE. Ergonomia jest kluczowym elementem przestrzeni typu activity-based. Jeżeli pracownicy czują się jak w domu, mogą łatwo dopasować do potrzeb swoje stanowiska i samodzielnie zdecydować, czy chcą wykonać zadania w towarzystwie czy indywidualnie, wówczas ich samopoczucie się poprawia, a efektywność rośnie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM RAPORTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Opowiadanie o tym, co chce się zrobić, to jedno. Realizacja założeń to inna sprawa. Firma Kinnarps postanowiła przedstawić swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w całkowicie przejrzysty sposób. Podajemy zarówno dobre, jak i złe wiadomości. To droga do poprawy i rozwoju. W naszym ostatnim raporcie środowiskowym można znaleźć najnowsze informacje na ten temat.

Pobierz raport tutaj

UNIKALNY W BRANŻY ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Firmy wchodzące w skład Grupy Kinnarps przestrzegają wartości, które wpływają na działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do naszych klientów i partnerów. Nieustannie odkrywamy nowe rozwiązania, które przyczyniają się do osiągania lepszych efektów. Tam, gdzie inni widzą krzesła lub biurka, my dostrzegamy setki sposobów na wprowadzenie zmian, które mają pozytywny wpływ na naszych klientów, pracowników i na całe społeczeństwo. Jednocześnie pozwalamy, aby natura realizowała swoje zadania.

1. WZORNICTWO

Począwszy od etapu projektowania dążymy do tego, aby nasze produkty były ergonomiczne i tworzone z myślą o wszystkich. Staramy się, aby nasze produkty były elastyczne i mogły zostać dopasowane do potrzeb użytkowników. Nasze meble są niezwykle trwałe, ale ich konstrukcja umożliwia również dodawanie komponentów służących modernizacji i dostosowaniu do indywidualnych wymagań. Chcąc usprawnić proces recyklingu, staramy się także, aby elementy naszych mebli można było łatwo segregować. Chcąc ograniczyć wpływ na środowisko, wyznaczamy wysokie standardy, jakie muszą spełnić materiały używane podczas produkcji.

2. SUROWCE

Stworzony przez nas system oceny Kinnarps pozwala systematycznie pozyskiwać i przetwarzać informacje dotyczące wpływu kupowanych materiałów na środowisko. Dzięki temu zyskujemy jeszcze pełniejszą kontrolę nad składem naszych produktów. Wykorzystujemy drewno certyfikowane lub poddane ocenie pod kątem ryzyka i o sprawdzonym pochodzeniu. Wiele naszych tkanin posiada certyfikat potwierdzający ich ekologiczne właściwości. W miarę możliwości staramy się stosować metale pochodzące z recyklingu,  biorąc pod uwagę dostępność i wymogi dotyczące jakości. Ponadto w zakładzie produkcyjnym w Skillingaryd produkujemy własną piankę, dzięki czemu zyskujemy pełną kontrolę nad materiałem.

3. PRODUKCJA

We wszystkich procesach produkcji staramy się unikać niebezpiecznych dla środowiska i niezdrowych substancji, w miarę możliwości wybierając alternatywne rozwiązania. Zostaliśmy poddani audytowi etycznemu, tzw. SMETA, otrzymując bardzo dobry wynik. To dowód na to, że nasza działalność spełnia wymogi społeczne. Wprowadziliśmy system powiadamiania, poprzez który pracownicy mogą informować przełożonych o wszelkich problemach. Ponadto od dostawców wymagamy, aby postępowali zgodnie z naszym Kodeksem postępowania. W celu kontroli dostawców o podwyższonym stopniu ryzyka wprowadziliśmy wewnątrzzakładowe procedury weryfikacji.

4. SPRZEDAŻ

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz bogatą wiedzę w zakresie elementów tworzących przyjazne środowisko pracy. Dzięki współpracy z klientami oraz wykorzystania narzędzia do analizy Kinnarps Next Office TM identyfikujemy rozwiązania oparte na aktywności dopasowane do indywidualnych wymogów. Kilku naszych przedstawicieli posiada certyfikat ISO i systematycznie pracuje nad poprawą jakości i zmniejszeniem oddziaływania na środowisko. Przykładem może być przejście na energooszczędne oświetlenie w wielu naszych salonach.

5. DYSTRYBUCJA

Posiadamy własny, zoptymalizowany system transportu. Sposób ładowania produktów przypomina puzzle, co pozwala nam osiągnąć wydajność załadunkową przekraczającą 90%. Zamiast jednorazowych opakowań do pakowania produktów używamy koców, które po transporcie przewozimy z powrotem do zakładu i wykorzystujemy ponownie. Dzięki temu my i nasi klienci oszczędzamy 6,5 tony opakowań dziennie. Przed wyruszeniem w drogę powrotną nasze samochody dostawcze wypełniamy materiałami pochodzącymi od dostawców. Aby zmniejszyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko, zainwestowaliśmy w nowe, bardziej ekologiczne pojazdy wykorzystujące silniki Diesla z olejem talowym. 

6. UŻYTKOWANIE

Tworzymy zintegrowane aranżacje wnętrz oparte na rzeczywistych potrzebach użytkowników. Wraz z koncepcją Kinnarps Next OfficeTM  pracownicy otrzymują możliwość korzystania z ergonomicznego otoczenia, którego zróżnicowane wersje inspirują i sprawdzają się podczas wykonywania różnych rodzajów zadań. Używając elementów dźwiękochłonnych, możemy zapewniać korzystne warunki akustyczne, które obniżają poziom stresu i poprawiają samopoczucie w miejscu pracy. Dzięki danym dotyczącym akustyki, możemy porównywać ze sobą właściwości różnych produktów. Zapewniamy zdrowe powietrze wewnątrz pomieszczeń, stawiając wysokie wymagania dotyczące naszych materiałów i unikając używania niepotrzebnych środków chemicznych.

7. RECYKILING

Dziesięć lat temu, gdy wprowadziliśmy usługę recyklingu starych mebli, rynek nie był na to gotowy. Obecnie sytuacja zmieniła się, a popyt wzrasta. Naszym klientom w ramach umowy możemy zaoferować sporządzenie inwentaryzacji posiadanych mebli, w ramach której wskażemy produkty do ponownego wykorzystania w projektowaniu nowego wnętrza. Niektóre meble można łatwo zmodernizować lub odnawiać - na przykład wymieniając blaty stołów, siedziska krzeseł lub obicia sof. W przypadku produktów, których dalsze użytkowanie ani renowacja nie są możliwe gwarantujemy system odpowiedzialnej segregacji materiałów i recyklingu.

REALIZUJ CELE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z THE BETTER EFFECT INDEX

The Better Effect Index jest pierwszym kompleksowym narzędziem dla tych, którzy chcą dokonywać zrównoważonych wyborów w dziedzinie wyposażenia wnętrz. Wskaźnik pozwala ocenić produkty Kinnarps w sześciu ważnych kategoriach związanych ze zrównoważonym rozwojem i określić potencjalne efekty.

Dowiedz się więcej

CERTYFIKACJE