Inspirujące przestrzenie placówek opieki zdrowotnej

Dobrze funkcjonujące środowiska opieki zdrowotnej są projektowane w pozbawiony barier, sprzyjający zdrowiu sposób, aby wspierać użytkowników, ich rodziny oraz personel. Funkcje, aranżacja i lokalizacja pomieszczeń powinna zachęcać do określonych aktywności, tworząc bezpieczne, stymulujące, motywujące i higieniczne warunki. Przedstawiamy inspirujące aranżacje przestrzeni w placówkach opieki zdrowotnej.