Analiza wyznacza kierunek

Badania wyraźnie pokazują, że środowisko fizyczne wpływa na samopoczucie i jakość życia ludzi. Tworząc środowisko i aranżację wnętrz zgodnie z określonymi potrzebami, dobrze przemyślaną organizacją przestrzeni i odpowiednią specyfikacją, można uzyskać funkcjonalne przestrzenie, które będą sprzyjać dobremu samopoczuciu i poczuciu przynależności. Podstawowe wartości takiego rozwiązania opierają się na empatii, wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Inwestowanie polega na dążeniu do poprawy, zmiany i rozwiązania, które zapewnią zrównoważony rozwój w długoterminowej perspektywie. Na wczesnym etapie należy skupić się na kwestiach krytycznych, a także na analizie i gromadzeniu wiedzy. Proces wymaga również interdyscyplinarnego podejścia, szybkości reakcji i jasnego przywództwa.

Czy potrzebujesz pomocy przy urządzaniu ośrodka opieki?

Skontaktuj się z nami

Z naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu rozmaitych środowisk opieki zdrowotnej jasno wynika, że dobre przygotowanie pomaga osiągnąć sukces. Efektem jestdoskonałe, przemyślane rozwiązanie, które spełnia potrzeby pensjonariuszy, ich rodzin i personelu. Innymi słowy, jest to korzystna z punktu widzenia ekonomii zdrowia inwestycja na wiele lat. Zaproś Kinnarps do współpracy przy tworzeniu nowego środowiska opieki zdrowotnej.

1_PL.png

ANALIZA

Zdefiniuj wynik końcowy

Analiza potrzeb Next Care® stanowi fundament projektu zagospodarowania przestrzeni środowiska opieki, aby jak najlepiej wspierała pensjonariuszy, kadrę i ich rodziny.

2_PL.png

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

Od pomysłu do działania

Pomagamy w przełożeniu wyników analizy na koncepcję, projekt aranżacji wnętrza i konkretne rozwiązania. Analizujemy przestrzeń pod kątem ergonomii, funkcjonalności i zrównoważonego rozwoju.

3_PL.png

WDROŻENIE

Przedstawiamy potencjał

Posiadamy własny, sprawnie działający system logistyczno-realizacyjny, dzięki czemu nasze projekty są realizowane całkowicie zgodnie z projektem. Pomagamy we wdrażaniu metod pracy, zaleceń dotyczących ergonomii oraz aranżacji mebli i przestrzeni,
tak aby każdy mógł wykorzystać możliwości, jakimi dysponuje.

4_PL.png

FOLLOW-UP

Lepiej wiedzieć niż się domyślać

Na podstawie analizy potrzeb można na bieżąco śledzić funkcjonowanie przestrzeni środowiska opieki i określić, czy potrzeby uległy zmianie.

Analiza potrzeb Next Care®

Nasza analiza potrzeb Next Care® pomaga zebrać dane przed przystąpieniem do projektowania środowiska opieki zdrowotnej. Dzięki specjalnie opracowanym narzędziom nasi doświadczeni stratedzy ds. środowiska opieki zdrowotnej kierują pracą zespołu projektowego, osób decyzyjnych i grupy referencyjnej złożonej z osób reprezentujących różne umiejętności i profesje, zgodnie z wizją, celami i ramami projektu. Organizują warsztaty, wykłady i ankietę internetową, aby pomóc w identyfikacji potrzeb i procesów, angażując w przemyślany sposób kadrę i pensjonariuszy oraz ich rodziny. Skupiamy się na myśleniu perspektywicznym i inspirujemy do otwierania się na nowe sposoby wykorzystania środowiska opieki zdrowotnej w codziennych aktywnościach. Od klientów oczekujemy wkładu w postaci czasu, planowania, wprowadzenia zmiany pod kierunkiem managementu oraz zaangażowania zespołu. Nasza analiza dostarcza danych, które stanowią solidną wiedzę i wartościowy fundament projektu przestrzeni środowiska opieki, który najlepiej spełni konkretne potrzeby.

Oto, co składa się na Next Care®

Analiza sytuacji

• Ocena, jak istniejące przestrzenie wspierają pensjonariuszy, ich rodziny oraz personel w następujących aspektach:

   - Bezpieczeństwo i niezależność
   - Stymulacja i uczestnictwo
   - Warunki pracy dla personelu
   - Inkluzywność
   - Akustyka, oświetlenie i wentylacja
   - Metody pracy i aktywności

Pomoc w
procesie zmian

• Perspektywa dyrekcji

• Perspektywa personelu, pensjonariuszy i ich rodzin

• Udział i zaangażowanie

• Zalecenia dotyczące środowiska fizycznego związanego z różnymi rodzajami zadań i aktywności

Zagospodarowanie
przestrzeni

• Rodzaje przestrzeni

• Liczba stanowisk pracy

• Co zawiera każda przestrzeń

• m² w pomieszczeniu i powierzchnia łączna

Kluczowe działania analityczne

Wizja
i cele

progress-01.png

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE/DECYZYJNE

 1. 1. Spotkanie wstępne
 2. 2. Wykład Jak przestrzenie sprzyjające zdrowiu
 3. 3. Warsztat na temat wizji, celów i strategii
 4. 4. Program
 5. 5. Projekt i harmonogram
 6. 6. Budżet

Identyfikacja potrzeb
i zaangażowanie

progress-02.png

KADRA/GRUPA REFERENCYJNA

 1. 1. Wykład Jak przestrzenie sprzyjające zdrowiu
 2. 2. Informacje i zaangażowanie
 3. 3. Identyfikacja metod pracy i potrzeb
 4. 4. Warsztaty
 5. 5. Wywiady
 6. 6. Badania nad inspirującymi środowiskami pracy
 7. 7. Ankieta internetowa

Wyniki i
zalecenia

progress-03.png

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE/DECYZYJNE

 1. 1.Przegląd raportu z wynikami
 2. 2. Decyzja
 3. 3. Zalecenia dotyczące środowiska fizycznego związanego z różnymi rodzajami zadań i aktywności
 4. 4. Zagospodarowanie przestrzeni
 5. 5. Zalecenia dotyczące aranżacji wnętrz
 6. 6. Wartościowy fundament dla projektu wnętrza

Kwestie, które należy uwzględnić w projektowaniu przestrzeni opieki zdrowotnej

• Czy przestrzenie sprzyjają bezpieczeństwu i niezależności pensjonariuszy?

• Czy przestrzenie stymulują ich i zachęcają do uczestnictwa?

• Czy przestrzenie wspierają personel w pracy?

• Czy potrzeby wszystkich — również krewnych — zostały uwzględnione?

• Jak oceniamy akustykę, światło i jakość powietrza?

• Czy przestrzenie zostały zaprojektowane z myślą o danym sposobie pracy i wykonywanych czynnościach?