Definiowanie środowiska pracy na nowo. Przyszłość biur – jak się do niej przygotować?

Wraz ze zmianami społecznymi zmienia się też sposób, w jaki postrzegamy pracę i biura, z których korzystamy. Ze względu na pandemię COVID-19 wiele osób pracowało z domu, niezależnie od własnych chęci, warunków, czy stopnia swojego przygotowania. Tę sytuację określa się mianem globalnego eksperymentu dotyczącego pracy zdalnej, którego efekty zaczynają być widoczne. Dzięki rozmowom ze specjalistami z całej Europy, Kinnarps określił wyzwania, potrzeby i możliwości, jakie stwarza nowa rzeczywistość – i przedstawia je w swoim raporcie pt. Definiowanie środowiska pracy na nowo.

Podczas pandemii stanęliśmy przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Zapewniło to nam wgląd w przyszłość biur i metod pracy. Nasze rozmowy z ekspertami potwierdziły, że najbardziej brakuje pracownikom na całym świecie, bezpośrednich relacji i kontaktów z innymi ludźmi. Widzimy wyraźnie, że biuro przyszłości będzie traktowane bardziej jako miejsce spotkań i współpracy. Jednakże potrzebujemy w biurach również możliwości realizacji indywidualnych zadań w skupieniu. Ważne jest, aby każde biuro powstawało zgodnie z potrzebami danej firmy

– mówi Dan Molander, dyrektor ds. sprzedaży w Kinnarps.

Co nowa rzeczywistość oznacza dla biur?

Chociaż niektóre organizacje i osoby indywidualne z sukcesem poradziły sobie z pracą zdalną, to wygląda na to, że w przyszłości upowszechni się bardziej elastyczne podejście do niej. Wraz z nim pojawią się nowe wymagania dotyczące sposobów pracy i tworzenia przestrzeni biurowych. Przy pracy zdalnej 2–3 dni w tygodniu posiadanie własnego biurka nie jest opłacalnym rozwiązaniem. Ponadto niektórzy mogą przychodzić do biura, aby współpracować, a inni, aby skupić się na swoich zadaniach, co stwarza konieczność uwzględnienia w przestrzeni różnych typów aranżacji do różnych zadań. Kinnarps posada bogate doświadczenie w tworzeniu strategii środowiska pracy, które obejmuje ponad 200 analiz przeprowadzonych w całej Europie.

Jesteśmy przekonani, że kluczową kwestią jest analiza sposobu działania firmy oraz właściwa identyfikacja, które czynności najlepiej wykonywać w biurze, a które zdalnie. Ważne jest spojrzenie w przyszłość i wypracowanie długoterminowej perspektywy. Musimy zrezygnować z prostego podejścia, które uwzględnia tylko aktualne potrzeby i zacząć traktować biuro, jako miejsce stale gotowe do zmian. Dopiero, gdy zrozumiemy swoje potrzeby i warunki, możemy zacząć wprowadzać modyfikacje i tworzyć aranżację wnętrz, która wspiera codzienne życie pracowników i przyczynia się do sukcesu firmy. Miejsce pracy przyszłości musi być elastyczne, aby zmieniać się wraz ze zmieniającymi się potrzebami

mówi Henrik Axell, specjalista ds. planowania środowiska pracy w Kinnarps.
  1. W swoim nowym raporcie Definiowanie środowiska pracy na nowo Kinnarps podkreśla znaczenie elastyczności w tworzeniu biur odpornych na działanie czasu, które można dostosowywać zarówno do bieżących, jak i przyszłych potrzeb tak, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, wytyczając drogę
    do biznesowego sukcesu.

    Dowiedz się więcej i pobierz raport