Jak sprawić, by pracownicy chętnie przychodzili do biura?

Nowe metody pracy w hybrydowym świecie stawiają nowe wymagania wobec przestrzeni pracy. W jaki sposób, biorąc pod uwagę możliwości, które stwarza nowoczesna technologia, stworzyć biuro, w którym pracownicy docenią jego wartość?

Znaczenie i aranżacja przestrzeni biurowej to temat coraz częściej poruszany w dyskusjach. Potrzeba innowacji, kreatywności, rozwiązywania problemów i wzrostu efektywności, przy jednoczesnym promowaniu zdrowia, dobrostanu oraz satysfakcji pracowników, to kluczowe kwestie dla wielu organizacji. Wszystko ma znaczenie i podlega analizie - począwszy od metod i organizacji pracy, układu biura, po technologię i równowagę między pracą z życiem prywatnym. Coraz ważniejsze staje się nie tylko utrzymanie pracowników, lecz także pozyskanie nowych. Pod tym względem biuro odgrywa ważną rolę jako nośnik kultury organizacyjnej oraz miejsce odzwierciedlające wizerunek i wartości firmy. Poprzeczka została jednak podniesiona i obecnie praca z biura konkuruje z pracą z domu.

Najczęstsza pułapka w dążeniu do stworzenia atrakcyjnego biura

„Najczęstszą pułapką jest bez wątpienia pośpiech w dążeniu do rozwiązania, zamiast zidentyfikowania i przeanalizowania rzeczywistych potrzeb” – twierdzi Henrik Axell, który współpracuje z zespołem zajmującym się zarządzaniem zmianami i analizowaniem potrzeb, wspierając organizacje w tworzeniu środowisk pracy sprzyjających dobremu samopoczuciu, wydajności i efektywności. Henrik Axell zwraca uwagę na to, że wiele organizacji, starając się zachęcić ludzi do miejsca pracy, podąża za trendem projektowania biura jako miejsca spotkań z przestrzeniami socjalnymi, zapominając o tym, że niezbędne są również sprzyjające koncentracji miejsca do pracy w skupieniu. Jeśli w biurze nie ma dostępu do tego rodzaju miejsc, pracownicy wolą pracować z domu. Biuro staje się atrakcyjne tylko wtedy, gdy jest estetyczne ORAZ zapewnia pracownikom warunki niezbędne do wykonywania wszystkich zadań w najlepszy dla nich sposób.

Sprawnie działająca przestrzeń biurowa powinna sprzyjać zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Jednak to, w jakim stopniu przestrzeń biura powinna zostać podzielona na strefę współpracy i skupienia, zależy od konkretnych potrzeb danej organizacji. Uniwersalne rozwiązania nie sprawdzają się. Równowaga między interakcjami społecznymi a pracą w skupieniu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dobrze prosperującego i efektywnego miejsca pracy.

Square_henrikaxell.jpg

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps AB

Sprawnie działająca przestrzeń biurowa powinna sprzyjać zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Klucz do zaprojektowania biura, do którego pracownicy chcą przychodzić

„Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu miejsc pracy, obejmujące wdrożenie zmian w ponad 350 środowiskach w oparciu o metodologię Kinnarps i analizę potrzeb Next Office®, dowodzi, że dobre przygotowanie pomaga osiągnąć sukces” – mówi Henrik Axell. Najważniejsze jest zidentyfikowanie potrzeb danej organizacji i jej wzorców pracy. Zapewnia to podstawy do uzyskania optymalnego rozwiązania.

Next Office® pomaga zebrać wiedzę i dane przed przystąpieniem do projektowania środowiska pracy. Dzięki specjalnie opracowanym narzędziom zespół managerski otrzymuje wskazówki w trakcie procesu powstawania wizji, celów i ram projektu. Warsztaty, wykłady i ankiety internetowe pomagają w identyfikacji potrzeb i procesów oraz angażują kadrę w przemyślany sposób. Nacisk położony jest na myślenie perspektywiczne i otwieranie się na nowe sposoby jak najlepszego wykorzystania biura, które niosą ze sobą korzyści i wartość.