Jak dyrektorzy szkół widzą przyszłość? Kinnarps przedstawia wnioski z badania dotyczącego wpływu pandemii na fizyczne przestrzenie do nauki.

Spośród 200 dyrektorów szwedzkich szkół, którzy wzięli udział w badaniu, połowa deklaruje, że zwiększono dystans między krzesłami w salach, a 66% z nich zmieniło meble w stołówkach. Niezależnie od wszystkich niezbędnych zmian, wśród odpowiedzi, czego brakuje w szwedzkich szkołach, wysoko na liście życzeń znalazł się „bardziej elastyczny wystrój wnętrz”. Na pierwszy plan w dobie pandemii wysuwa się znaczenie środowiska fizycznego, a teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne stało się rozważenie przyszłej aranżacji przestrzeni do nauki. Jak tworzyć zrównoważone rozwiązania szkolnych wnętrz?

Wraz z pandemią COVID-19 szkoła – rozumiana zarówno jako budynek, jak i metody nauczania – stanęła przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Środowiska edukacyjne musiały zostać szybko przekształcone, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, a w niektórych miejscach konieczne było częściowe lub całkowite przestawienie się na nauczanie zdalne. Pojawiły się nowe możliwości nauczania i korzystania ze szkolnych pomieszczeń. Kreatywne i innowacyjne rozwiązania stworzyły nowe, często skuteczniejsze, szanse do nauki, ale dla wielu dostosowanie się do nowych okoliczności było nie lada wyzwaniem.

„Aby stworzyć elastyczne i odporne na wyzwania przyszłości wnętrze do nauki, należy określić priorytety i zaplanować środowisko fizyczne na wczesnym etapie projektowania. Wtedy powstają dobre warunki do wykorzystania przemyślanych rozwiązań, które wspierają uczniów, personel i ogólnie całe otoczenie w szkole. Ważne, aby od samego początku wybrać właściwe rozwiązanie i przyjrzeć się kosztom wyposażenia wnętrza w jego całym cyklu życia. W Kinnarps opracowaliśmy analizę przestrzeni edukacyjnej Next Education®, która może stanowić wsparciem w ważnych pracach przygotowawczych, na etapie planowania nowych lub przekształcania istniejących przestrzeni do nauki”

– mówi Anders Larsson, Learning Space Strategist w Kinnarps AB.