Nowe sposoby pracy stawiają nowe wymagania wobec środowiska pracy

Nowe procesy i zmieniające się metody pracy stawiają nowe wymagania wobec przestrzeni pracy. Nowoczesne biuro musi być miejscem tworzącym wartość, atrakcyjnym i zrównoważonym, w którym ludzie czują się dobrze, rozwijają się i mają możliwość osiągania jak najlepszych wyników. Podczas sztokholmskich targów meblowych, które odbywają się w dniach 7-11 lutego, Kinnarps skupi się na biurach przyszłości.

Coraz częściej temat znaczenia przestrzeni biurowej oraz jej aranżacji jest przedmiotem dyskusji. Dążenie do innowacyjności, kreatywności i wydajności przy jednoczesnym promowaniu zdrowia, dobrostanu, a także satysfakcji pracowników ma kluczowe znaczenie dla wielu organizacji. Coraz ważniejsze staje się nie tylko zatrzymanie talentów w organizacji, lecz także pozyskiwanie nowych. Biuro odgrywa w tym procesie ważną rolę jako nośnik kultury organizacyjnej oraz miejsce odzwierciedlające wizerunek i wartości firmy.

"Rola biura jako miejsca spotkań jest ważniejsza niż dotychczas – miejsce pracy stało się centrum rozwijania pomysłów i spotkań. Wiele z nich można teraz przeprowadzić online, ale prawdziwe zaangażowanie i kreatywność mają miejsce, gdy spotykamy się twarzą w twarz. Nie można także zapominać, że biuro to miejsce indywidualnej pracy w skupieniu i wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia środowiska pracy"
mówi Jenny Hörberg, Director Global Range & Design w Kinnarps.

Aranżacje biur zmieniały się już przed pandemią, odchodząc od tradycyjnych, indywidualnych stanowisk pracy w stronę bardziej elastycznych aranżacji przestrzeni. Pandemia wystawiła na próbę dotychczasowe podejście do projektowania biur, a nowe technologie upowszechniły większą elastyczność w wyborze sposobu i miejsca realizacji zadań.

Pięć zasad, które kształtują udane i zrównoważone środowisko pracy

Co jest zatem kluczem do sukcesu w biurze? Kinnarps, tworząc środowiska pracy od ponad 80 lat, wyjaśnia, co jest potrzebne, aby odniosły sukces. Według Kinnarps istnieje pięć kluczowych zasad, które kształtują udaną i zrównoważoną przestrzeń pracy.

1.     Dokonywanie zrównoważonych wyborów

2.     Analizowanie swoich potrzeb

3.     Tworzenie przestrzeni sprzyjających zdrowiu z uwzględnieniem ergonomii holistycznej

4.     Myślenie o przyszłości swojego biura dzięki elastycznym rozwiązaniom aranżacji wnętrz

5.     Połączenia biura fizycznego i cyfrowego

Zrównoważony rozwój jako podstawa dobrej inwestycji

Współczesne zrównoważone podejście i dokonywanie zrównoważonych wyborów jest dla większości ludzi oczywistością, ale co właściwie oznacza podczas wyboru aranżacji biura?

Z perspektywy ludzi, środowiska i gospodarki zrównoważone środowisko pracy oznacza spojrzenie na aranżację wnętrza w jej całym cyklu życia, a co za tym idzie wybór wysokiej jakości elementów, które przetrwają próbę czasu..

"Kwestionujemy tradycyjną koncepcję obiegu zamkniętego, mówiąc, że ważne jest inwestowanie w cyrkularność zrównoważoną. Odbywa się to poprzez świadomy wybór do aranżacji wnętrz elastycznych rozwiązań o wysokiej jakości, które można odnawiać i aktualizować, aby jeszcze bardziej wydłużyć ich cykl życia, ponieważ im dłuższy cykl, tym mniejszy jest wpływ na środowisko,"
mówi Ann Cederwall, Director of Global Marketing & Communications w Kinnarps.

Prace przygotowawcze definiują wynik końcowy

Podczas dokonywania zmian w środowisku pracy, organizacja musi oprzeć się na swojej wizji, wartościach i właściwie zdefiniowanych potrzebach. Czas na przemyślenie projektu od samego początku to podstawa udanej zmiany w biurze.

“Potrzeby i typy aktywności w miejscu pracy muszą zostać zidentyfikowane i przeanalizowane. Przy czym bardzo ważne jest uzyskanie wsparcia i zaangażowania zespołu zarządzającego. Z setek przeprowadzonych przez nas analiz środowiska pracy najważniejszym wnioskiem jest, że właściwe przygotowanie determinuje końcowy rezultat,” mówi Henrik Axell, Head of Workplace Strategy w Kinnarps.

Przestrzenie sprzyjające zdrowiu dzięki ergonomii holistycznej

Na to, jak się czujemy i funkcjonujemy w pracy, wpływa wiele czynników, dlatego też warto wziąć pod uwagę całe spektrum ergonomii. Ergonomia holistyczna polega na całościowym doświadczaniu środowiska fizycznego, organizacyjnego i społecznego.

Czynniki takie jak kolorystyka i komfort akustyczny pełnią ważną rolę podczas tworzenia zdrowego środowiska pracy. Układ biura musi wspomagać rozmaite sposoby wykonywania zadań w ciągu dnia. Powinny znaleźć się w nim zarówno przestrzenie do pracy indywidualnej wymagającej głębokiego skupienia, jak i do spontanicznych, kreatywnych spotkań - online i fizycznych.

Elastyczne rozwiązania aranżacji wnętrz

Co rozumiemy przez elastyczność środowiska pracy? Jednym ze sposobów wyjaśnienia tej koncepcji jest podzielenie jej na trzy poziomy: elastyczność codzienną oraz krótko- i długoterminową, i zastanowienie się, czego potrzebuje konkretna organizacja.

Aranżacja wnętrz powinna obejmować elastyczne i wielofunkcyjne rozwiązania, które można wykorzystywać na wiele sposobów, dostosowując do różnych czynności, zarówno w trakcie  codziennego użytkowania mebli, jak podczas kompleksowej zmiany aranżacji, w zależności od pojawiających się potrzeb.

Połącz biuro fizyczne i cyfrowe

Aby zapewnić efektywność pracy organizacje powinny łączyć biuro fizyczne i cyfrowe. Tworząc aranżację wnętrza, trzeba określić ilość spotkań fizycznych, cyfrowych i hybrydowych w danym zespole, z uwzględnieniem różnych stopni poufności

I w tym obszarze przemyślana aranżacja wnętrz może odpowiedzieć na potrzeby organizacji i wspomóc funkcjonowanie firmy.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia środowiska pracy w hybrydowym świecie, przeczytaj nasz raport: Biuro przyszłości – Pięć kluczowych zasad kształtujących udane i zrównoważone środowisko pracy, który można pobrać ze strony www.kinnarps.pl/wiedza

Kinnarps uczestniczy w sztokholmskich targach meblowych, które odbywają się w dniach 7-11 lutego w Sztokholmie (Stockholmsmässan), hala A, stoisko A:16.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej koncepcji tworzenia środowisk pracy i biur przyszłości, prosimy o kontakt z:

Jenny Hörberg, Director Global Range & Design, Kinnarps AB
E-mail: jenny.horberg@kinnarps.se, phone: +46 (0)761-04 28 41

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps AB
E-mail: henrik.axell@kinnarps.se, phone: +46 (0)703–59 98 51

Ann Cederwall, Director of Global Marketing & Communications, Kinnarps AB
E-mail: ann.cederwall@kinnarps.se, phone: +46 (0)706-01 81 50

W przypadku innych zapytań prosimy o kontakt z:
Kristina Hjalmarsson, Press contact Kinnarps AB
E-mail: kristina.hjalmarsson@kinnarps.se, phone: +46 (0)706-38 52 87

Kinnarps jest wiodącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań do aranżacji wnętrz i miejsc pracy dla placówek biurowych, szkolnych i opiekuńczych. Meble Kinnarps charakteryzują się wysoką jakością, innowacyjnym wzornictwem, niskim wpływem na środowisko i długim cyklem życia. Obroty grupy w roku finansowym 2021/2022 wyniosły 3.8 miliarda koron szwedzkich. Firma od samego początku, czyli od 1942 r., jest własnością rodzinną. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Szwecji, natomiast działalność jest prowadzona w ponad 40 krajach.