Teraz Kinnarps zwiększa przejrzystość w branży projektowania wnętrz

Indeks „The Better Effect” to pierwsze, kompleksowe narzędzie, wspomagające dokonywanie zrównoważonych wyborów w zakresie aranżacji wnętrz. Prosty sposób na osiągnięcie lepszych rezultatów dla firm, organizacji i otaczającego świata poprzez wybór czystych materiały i dobrze przemyślanego, odpowiedzialnego wzornictwa.

Indeks „The Better Effect” to sposób Kinnarps na uproszczenie i wyjaśnienie zasad zrównoważonego wyboru w projektach aranżacji i wyposażenia wnętrza. Pomysł polega na łatwej identyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i porównaniu sposobu, w jaki różne produkty spełniają te wymagania. Produkty są punktowane wg sześciu wskaźników, które mają duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Każdy produkt jest oceniany w różnych kategoriach – dzięki czemu łatwo określić, które kryteria spełnia i w jakim stopniu.

Indeksem „The Better Effect” będą posługiwać się wszystkie marki Grupy Kinnarps. Będzie funkcjonował jako otwarte źródło (open source), umożliwiając wszystkim – od architektów, nabywców do klientów a także konkurencji – wgląd w sposób naszej pracy i oceny produktów.

Johanna Ljunggren

"Poprzez wgląd w to, co robimy, umożliwiamy firmom z branży współpracę w kwestii zrównoważonego rozwoju. Jeżeli będziemy się posługiwać się wspólnym planem prac dotyczących zrównoważonego rozwoju, to razem możemy ułatwić klientom dokonywanie lepszych wyborów związanych z tym zagadnieniem"

Johanna Ljunggren, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kinnarps

Co to jest

Indeks „The Better Effect” został opracowany, by zaspokoić potrzeby klientów. Opracowanie tego projektu rozpoczęto od zapytania architektów, projektantów wnętrz, nabywców i użytkowników, co dla nich jest ważne w dokonywaniu wyborów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi i wytycznych ONZ powstał indeks, za pomocą którego ocenia się i opisuje produkty Kinnarps w sześciu ważnych kategoriach: surowce i zasoby, klimat, czyste materiały, odpowiedzialność społeczna, ponowne wykorzystanie i ergonomia. Dzięki temu powstaje kompleksowy obraz danego produktu w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju. Ponieważ ocena interesuje nas wówczas, gdy wiemy, co na nią ma wpływ, dlatego Kinnarps informuje także, jakie kryteria zostały uwzględnione w każdej kategorii indeksu. Pokazuje także potencjalne efekty produktu w różnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju, na przykład usług ekosystemowych, przepływu surowców, dobrostanu pracowników, ich wydajności oraz alternatywnych modeli biznesowych.

Dostępność online

Indeks „The Better Effect” został opracowany jako szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie online, zawierające produkty wszystkich marek Grupy Kinnarps. Początkowo firma prezentuje wybór kilkudziesięciu produktów; z czasem kolejne będą dodawane do indeksu, a docelowo cała oferta Grupy Kinnarps będzie udostępniona w ramach tego narzędzia. Nie oznacza to jednak, że Kinnarps zrezygnuje z oznaczeń jakościowych i środowiskowych, które już posiada - będą one włączone jako wskaźniki indeksu.

Jaki jest efekt

Za pomocą indeksu „The Better Effect” Kinnarps pomaga w dokonywaniu wyborów związanych ze zrównoważonym rozwojem, dotyczących zrównoważonej pracy i realizacji celów swoich klientów. Dzięki niemu łatwiej jest tworzyć stanowiska cechujące się ergonomią i obniżonym poziomem emisji środków chemicznych, co wpływa na poprawę stanu zdrowia personelu i produktywności w pracy biurowej. Ważne jest też szersze uświadomienie znaczenia potrzeby oszczędzania energii i surowców, a także zwiększanie wiedzy na temat ich obiegu.

Jak działa indeks The Better Effect

Każdemu z produktów przyznawane są punkty w sześciu różnych kategoriach. Największa liczba punktów w danej kategorii to 3. Ocena w danej kategorii stanowi średnią punktacji poszczególnych wskaźników. Najwyższa liczba punktów przyznanych łącznie we wszystkich kategoriach to 3. Ocena końcowa to średnia punktów ze wszystkich kategorii.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z:

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager at Kinnarps AB
johanna.ljunggren@kinnarps.se
+46 515 381 21

"Coraz więcej ludzi dokonuje wyborów motywowanych zrównoważonym rozwojem, dlatego musimy im go ułatwić. Przyszli decydenci nie będą usatysfakcjonowani zakupem na podstawie metki. To wyraźny trend na całym świecie. Ludzie chcą zobaczyć efekt swoich wyborów. Nie obchodzą ich ekologiczne oznakowania produktów – chcą wiedzieć, w jaki sposób producent je zdobył."

Johanna Ljunggren