ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR POWINIEN BYĆ ŁATWY

Dotychczas nie istniało proste i efektywne narzędzie wspomagające dokonywanie zrównoważonych wyborów w dziedzinie aranżacji wnętrz. Obecnie na rynku znaleźć można wiele dobrych oznaczeń. Niestety, wiele z nich jest niszowych i nie odpowiada na wszystkie ważne pytania związane ze zrównoważonym rozwojem, włączając w to kwestie społecznej odpowiedzialności i ergonomii. W dłuższej perspektywie, składanie w całość fragmentów informacji, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, nie jest zrównoważonym sposobem pracy. Dlatego Kinnarps stworzył indeks „The Better Effect”.

THE BETTER EFFECT INDEX

pomaga w...

 

.… dokonywaniu wyborów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

… pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ułatwia postępy w realizacji celów dotyczących odpowiedzialności biznesu.

…tworzeniu stanowiska cechujących się ergonomią i obniżonym poziomem emisji środków chemicznych, co wpływa na poprawę stanu zdrowia personelu i produktywności w pracy biurowe. 

…szerszym uświadomieniu znaczenia potrzeby oszczędzania energii i surowców, a także zwiększaniu wiedzy na temat ich obiegu. 

 

SZEŚĆ KATEGORII WSKAŹNIKÓW BETTER EFFECT

Jak działa index: Każdemu z produktów przyznawane są punkty w sześciu różnych kategoriach. Największa liczba punktów w danej kategorii to 3. Ocena w danej kategorii stanowi średnią punktacji poszczególnych wskaźników. Najwyższa liczba punktów przyznanych łącznie we wszystkich kategoriach to 3. Ocena końcowa to średnia punktów ze wszystkich kategorii.

obszar 1. surowce i zasoby

Dlaczego? Aby materiały nie obciążały środowiska bez potrzeby.

Wskaźniki: Wiedza na temat pochodzenia surowców, Wiedza na temat warunków w łańcuchu produkcyjnym, Optymalizacja zasobów.

 

obszar 2. klimat

Dlaczego? Dokonując inteligentnych wyborów możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Wskaźniki: Trensport, Produkcja i proces, Materiał.

 

obszar 3. czyste materiały

Dlaczego? Nie chcemy używać żadnych materiałów i chemikaliów, które mają negatywny wpływ na ludzi lub środowisko.

Wskaźniki: Substancje chemiczne użyte podczas produkcji, Emisja, Dobry wybór materiałów.

obszar 4. odpowiedzialność społeczna

Dlaczego? Chcemy mieć pewność, że nasze produkty są wykonane w dobrym środowisku pracy.

Wskaźniki: Kodeks postępowania, Obserwacja i ocena dostawcy, Obserwacja i ocena w krajach ryzyka.

 

obszar 5. ponowne wykorzystanie

Dlaczego? Dobrym sposobem na ograniczenie wykorzystania zasobów jest projektowanie produktów, które można poddać renowacji i ponownym użyciu.

Wskaźniki: Możliwość naprawy lub odnowienia? Możliwość recyklingu matriałów? Wykorzystanie materiałów z recyklingu?

 

obszar 6. ERGONOMIa

Dlaczego? Ergonomiczne rozwiązania oznaczają zdrowszych i bardziej twórczych pracowników - a inspirujące środowiska pracy pomagają wzmocnić markę.

Wskaźniki:  Ergonomia, Środowisko akustyczne.