Wszystkie odcienie zrównoważonego rozwoju

Od wyboru surowców i wyglądu po długoterminową jakość i inteligentny recykling. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią procesu opracowywania tkanin przez Kinnarps. „Nasi klienci mogą być pewni, że bierzemy na siebie odpowiedzialność w cyklu produkcyjnym” – mówi Christina Calisir, kierownik techniczny ds. materiałów obiciowych.

Jaki czynnik decyduje o tym, że tkaniny Kinnarps spełniają wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju?

„Wybór jednej rzeczy lub etapu procesu jest niemożliwy, ponieważ na stopień zrównoważenia produktu wpływa całość procesu produkcji. Zrównoważony rozwój to złożona kwestia, dlatego cały czas musimy mieć wiele pomysłów i zwracać uwagę na niuanse” – mówi Christina.

Systemy do monitoringu

Spróbujmy zrobić to samo i przyjrzeć się chociaż niektórym etapom procesu. Wybór surowców jest oczywiście ważnym punktem wyjścia, a firma Kinnarps dysponuje efektywnymi narzędziami, dzięki którym jest w stanie ocenić wpływ tkaniny na środowisko.

„Mniej więcej połowa wykorzystywanych przez nas tkanin jest produkowana z naturalnych materiałów i jest trudnopalna. Wszystkie oferowane tkaniny standardowe spełniają nawet najbardziej surowe wymagania, a w wielu przypadkach także wymagania dotyczące bezpieczeństwa odpowiednie dla danego rynku” – mówi Christina.

Stosowanie zrównoważonych tkanin to także kwestia wyboru odpowiednich dostawców, dlatego firma Kinnarps obecnie współpracuje głównie z europejskimi firmami.

„Z naszego doświadczenia wiemy, że takie firmy przykładają więcej wagi do monitorowania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ kierują się zbliżonymi do naszych zasadami. Nie bez znaczenia jest fakt, że dostawy są przeprowadzane sprawnie i bezpiecznie” – mówi Christina.

Wskazuje także na fakt, że praca nad zrównoważonym rozwojem wymaga wzięcia na siebie wspólnej odpowiedzialności, dlatego dostawcy firmy Kinnarps powinni być uważani za jej partnerów.

„Lubimy współpracować z innymi firmami, nie tylko z branży meblarskiej. Ważna jest dla nas przejrzystość działań oraz świadomość, że musimy uczyć się od siebie nawzajem”.

Estetyka i trwałość

Kolejnym krokiem na drodze do zrównoważonego produktu jest jego wygląd. Na tym etapie estetyka musi się równoważyć z takimi czynnikami jak trwałość tkaniny, sposoby utylizacji i procedury recyklingu surowców pod koniec cyklu.

„Jeżeli klient chce i jest w stanie korzystać z naszych produktów przez dłuższy czas, przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko, dlatego wzory, kolory, jakość i elastyczność są ze sobą powiązane. Wystarczy na etapie projektowania pamiętać o zrównoważonym rozwoju” – mówi Christina.

Przykładem jest opracowanie przez firmę Kinnarps narzędzi i metod, dzięki którym wykorzystuje ona surowiec i powstałe podczas produkcji odpady w jak najbardziej wydajny sposób. Część odpadów pochodzących z tkanin jest wykorzystywana jako wypełnienie do produkowanych ścianek dźwiękochłonnych. 

Odpowiedzialność za cykl dostawczo-produkcyjny

Etapy produkcji i dostawy są regulowane przez wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są jednakowe dla wszystkich produktów Kinnarps. Takie same zasady dotyczą możliwości renowacji, modernizacji i ponownego wykorzystania produktów, co ma wpływ na lepszą gospodarkę okrężną.

„W tym zakresie bardzo dużo się dzieje i wątpię, czy kiedykolwiek nasze działania będą zakończone. Ważne jednak jest to, że bierzemy odpowiedzialność za cały łańcuch i współpracę z partnerami, klientami i kluczowymi graczami na rynku, by opracować długotrwałe i zrównoważone rozwiązania” – mówi Christina.

CZY WIESZ, ŻE...

 • 69%

  tkanin oferowanych przez firmę Kinnarps posiada certyfikat Oeko-Tex lub europejskie oznakowanie ekologiczne. 
 • 96%

  odpadów z materiałów podlega recyklingowi lub jest używanych do produkcji energii. 
 • 50%

  ścianek dźwiękochłonnych produkowanych przez firmę Kinnarps składa się z materiału poddanego recyklingowi, z czego 25% to odpady pochodzące z własnej produkcji. 
 • 79%

  dostawców z grupy wysokiego ryzyka współpracujących z firmą Kinnarps zostało sprawdzonych.