Wskaźnik The Better Effect Index -Narzędzie ułatwiające wybór zrównoważonego rozwiązania aranżacji wnętrza biur, szkół i przestrzeni publicznych

Coraz więcej osób chce podejmować wybory zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Architekci, projektanci wnętrz, klienci oraz użytkownicy końcowi stawiają różne wymagania związane z aranżacją wnętrza biur, szkół i innych przestrzeni publicznych. Dlatego wprowadziliśmy wskaźnik The Better Effect – narzędzie ułatwiające wybór zrównoważonych, najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań w aranżacji wnętrz.

"ludzie chcą zobaczyć efekt swoich wyborów"

Johanna Ljunggren, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kinnarps

 

„Przyszli decydenci nie będą usatysfakcjonowani zakupem na podstawie metki. To wyraźny trend na całym świecie. Ludzie chcą zobaczyć efekt swoich wyborów”. Nie obchodzą ich ekologiczne oznakowania produktów – chcą wiedzieć, w jaki sposób producent je zdobył”. To czynnik, który będzie wpływał na proces zakupu. Już nie wystarczy, że dostawca odhaczy odpowiednie pole w kwestionariuszu. Trzeba będzie wykazać, że ma się kontrolę nad sytuacją” – kontynuuje Ljunggren.

Wskaźnik The Better Effect Index  to sposób na uproszczenie i wyjaśnienie zasad zrównoważonego wyboru w projektach aranżacji i wyposażenia wnętrz. Wybór biurek, foteli biurowych, szaf i innych elementów aranżacji wnętrza powinien być łatwy. 

spełnianie potrzeb architektów

Indeks The Better Effect został opracowany z myślą o spełnieniu potrzeb architektów, projektantów wnętrz, nabywców, firm i użytkowników końcowych. Wskaźnik ten jest oparty na wyniku badania przeprowadzonego wśród architektów i klientów oraz na celach ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując indeks The Better Effect, oceniamy nasze meble przeznaczone do biur, szkół i przestrzeni publicznych w sześciu obszarach ważnych dla zrównoważonego rozwoju. Każdy produkt jest oceniany w różnych kategoriach – dzięki czemu łatwo określić, które kryteria spełnia i w jakim stopniu. To szybkie i łatwe w użyciu narzędzie do określania zrównoważonego rozwoju, stale uzupełniane o informacje na temat nowych produktów.

zrównoważony rozwój branży meblarskiej

Wskaźnik The Better Effect działa jako „open source”, pozwalając wszystkim, począwszy od architektów i nabywców, aż po klientów i konkurencję, uzyskać wgląd w sposób wytwarzania i oceniania produktów.

„To ważne. Opisujemy nie tylko dobre produkty, lecz także niedostatki. Poprzez wgląd w to, co robimy, umożliwiamy firmom z branży współpracę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jeżeli będziemy posługiwać się wspólnym planem prac na rzecz zrównoważonego rozwoju, to razem możemy ułatwić klientom dokonywanie lepszych wyborów związanych z tym zagadnieniem” – twierdzi Ljunggren.

zrównoważony rozwój wspomaga także architektów w dokonywaniu wyborów

Dla Lotty Bergqvist, projektantki wnętrz w Kanozi Architects z Malmö, zrównoważony rozwój jest priorytetem podczas wybierania mebli do biur, szkół i pozostałych miejsc pracy.

"Im więcej wiemy o produktach, takich jak biurka, krzesła, szafy i inne elementy aranżacji wnętrza, oraz o sposobie ich wytwarzania, tym łatwiej nam jest dokonać wyboru."

Firma Kanozi Architects wyraźnie skupia się na zrównoważonym rozwoju oraz pracuje zgodnie z zasadą, że dobra architektura wpływa pozytywnie na ludzi, czego wynikiem jest społeczeństwo bardziej ekologiczne. To biuro architektoniczne posiada oddziały w Göteborgu i Malmö, zatrudniając architektów, projektantów wnętrz i inżynierów. Łącznie pracuje w nim ponad 60 osób. Lotta Bergqvist jest projektantką wnętrz (SIR/MSA) w Kanozi Architects i obecnie pracuje nad projektami biur Akademiska Hus oraz Tyréns w Malmö i Lund.

Wybór mebli

„Wybierając meble i elementy aranżacji wnętrza dla szkół i przestrzeni publicznych z holistycznej perspektywy szukamy zrównoważonych alternatyw. Oczywiście chcemy, aby nasza aranżacja była zarówno miła dla oka, jak i odporna na skutki upływu czasu. Zależy nam na meblach dopasowanych do rodzaju działalności klienta oraz takich, które mu posłużą przez długi czas” – twierdzi Bergqvist.

ważny jest cały łańcuch wartości

„Lubimy współpracować z Kinnarps, ponieważ wiemy, że firma ta uwzględnia zrównoważony rozwój w całym łańcuchu produkcyjnym, aż po dostawę.Uważamy, że system dostaw, który wykorzystuje zwrotne opakowania z włókniny zamiast tradycyjnych, to wspaniały przykład zrównoważonego myślenia.

Meble nadają się do ponownego użytku, renowacji i ponownego tapicerowania – to również ważne czynniki”.

"W tej branży jesteśmy otwarci na to, jak pracujemy nad kwestiami zrównoważonego rozwoju, dzielimy się wiedzą i współpracujemy, myślę, że jest to decydujące dla umożliwienia nam znalezienia dobrych, zrównoważonych rozwiązań."

więcej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pomysł jaśniejszego i łatwiejszego określenia właściwości mebli w całym cyklu ich eksploatacji za pomocą wskaźnika zrównoważonego rozwoju, jakim jest The Better Effect, jest mile widziany przez Bergqvist. Również pomysł wskaźnika zrównoważonego rozwoju działającego jako „open source”, dostępnego dla wszystkich – począwszy od architektów, aż po klientów i użytkowników końcowych został przez nią dobrze oceniony.

"Mamy wiele dobrych oznakowań mebli, takich jak Svanen i Möbelfakta, ale czasem bywają one niezwykle specjalistyczne. Dla nowego projektanta lub gracza na rynku może być trudne znalezienie zasobów, aby ustosunkować się do głównych oznaczeń. W naszej branży pracujemy w sposób otwarty nad kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, dzielimy się i współpracujemy. Myślę, że to jest decydujące w znalezieniu dobrych, zrównoważonych rozwiązań. Dla mnie jako projektantki wnętrz ważne jest zaangażowanie na wczesnym etapie projektu, aby upewnić się, że istnieje rozwiązanie holistyczne i podjąć spójne decyzje”.

Łatwiejsze zamówienia

Wskaźnik The Better Effect pokazuje właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do mebli w sześciu obszarach: surowce i zasoby, klimat, czyste materiały, odpowiedzialność społeczna, ponowne użycie i ergonomia. Chodzi m. in. o ułatwienie architektom i projektantom wnętrz prac związanych z zamówieniami.

„W Kanozi pracujemy z certyfikatem „Well”, ponieważ skupiamy się na dobrostanie człowieka z perspektywy holistycznej. Certyfikat ten obejmuje wszystkie elementy budynku, w tym aranżację wnętrza. Wspiera również pomysł, że meble w biurze mogą zachęcać do ruchu i poprawiać samopoczucie oraz stan zdrowia użytkowników”.

zrównoważone materiały

Według Bergqvist odpowiednie informacje o meblach oraz materiałach są kluczowe, jeżeli rezultat ma być zgodny z wyobrażeniem architekta w kwestii zrównoważonego rozwoju.

„Wiedza o materiałach i produkcji jest niezwykle ważna, ponieważ umożliwia właściwy wybór produktów. Nadążanie za nieustanymi nowinkami materiałowymi może być trudne, dlatego niezwykle pomocne jest uzyskanie wszystkich informacji od producentów już na samym początku. Ważną częścią procesu jest wyjaśnienie klientowi wyboru konkretnego elementu meblowego lub konkretnych materiałów oraz czynników, które decydują o stopniu zrównoważonego rozwoju w przypadku konkretnego produktu”.

Informacje te są również ważne w dłuższej perspektywie. Możliwość przekazania po zakończeniu projektu podsumowania dla osób mających pracować w danych środowisku i dbać o nie w przyszłości stanowi ułatwienie dla nabywcy. Obejmuje ono wszystkie informacje o meblach i ich właściwościach , a także o możliwościach uzupełniania, renowacji i recyklingu.

„Jeżeli pracownicy mają pytania dotyczące aranżacji wnętrza i wyboru konkretnego elementu meblowego, znajdą te informacje szybko i łatwo. Podsumowanie takie ułatwia również przyjęcie myślenia o zrównoważeniu środowiska i jego dalszym rozwoju w tym kierunku. Jeżeli pracownicy wiedzą, dlaczego wybrano określone produkty, to prawdopodobnie nie uzupełnią biura o elementy o niższym poziomie pod względem zrównoważenia”.

A o to właśnie chodzi w idei zrównoważonego rozwoju.

jak działa
wskaźnik the Better
effect Index

Każdemu z produktów przyznawane są punkty w sześciu różnych kategoriach. Najwyższa ocena w każdym obszarze to 3 punkty. Ocena w każdej kategorii stanowi średnią sumy punktów uzyskanych dla poszczególnych wskaźników, tzn. ocenianych przez nas różnych elementów zrównoważonego rozwoju. Najwyższa możliwa liczba punktów po połączeniu wszystkich obszarów wynosi 3. Ocena ogólna jest średnią sumy punktów uzyskanych we wszystkich obszarach.

1. surowce i zasoby

Kryteria oceny: Znajomość pochodzenia surowców. Znajomość warunków w łańcuchu produkcyjnym. Optymalizacja zasobów.

2. KLIMAT

Kryteria oceny: Transport przychodzący. Transport wychodzący. Dostawcy (energia spoza źródeł kopalnych w produkcji). Producenci (energia spoza źródeł kopalnych w produkcji). Udział materiałów o niewielkim wpływie na klimat.

3. czyste materiały

Kryteria oceny: Spełnione wymagania dotyczące zawartości substancji chemicznych. Spełnione wymagania dotyczące poziomu emisji. Wybór dobrych materiałów.

4. odpowiedzialność społeczna

Kryteria oceny: Kodeks postępowania dla dostawców. Dostawcy poddani ocenie ryzyka. Dostawcy z krajów ryzyka poddani kontroli.

5. ponowne wykorzystanie

Kryteria oceny: Możliwość naprawy/renowacji. Możliwość recyklingu materiałów. Wytworzenie z materiału pochodzącego z recyklingu.

6. ERGOnomia

Kryteria oceny: Umożliwia ruch. Umożliwia dopasowanie do indywidualnych wymagań. Zmniejsza poziom hałasu.