ŚRODOWISKO EDUKACYJNE PRZYSZŁOŚCI - TRENDY ZAOBSERWOWANE PRZEZ KINNARPS

ELISABETH SLUNGE

Przedstawiamy RAPORT TRENDÓW KINNARPS - ŚRODOWISKO EDUKACYJNE PRZYSZŁOŚCI. To trzeci z serii raportów, które identyfikują i analizują kluczowe zmiany otaczającego nas świata, dotyczące różnorodnych typów środowisk pracy, spotkań i edukacji. Tym razem skupiliśmy się na zjawiskach, które będą miały wpływ na sektor edukacyjny, szczególnie w krajach Europy północnej.

ELISABETH SLUNGE, DIRECTOR, GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS

JAKIE ZJAWISKA BĘDĄ KSZTAŁTOWAĆ ŚRODOWISKO EDUKACYJNE W PERSPEKTYWIE 2025 R.?

10 TRENDÓW W PRZYSZŁEJ EDUKACJI

Na podstawie badań, wywiadów i pracy Kinnarps FutureLab zebraliśmy dziesięć głównych trendów, które będą miały wpływ na sektor edukacyjny do 2025 r., szczególnie w krajach Europy północnej. Wszystkie z nich dotyczą technologii, która z otwiera wiele możliwości, ale stawia też wiele wyzwań. Niektórych te prognozy mogą niepokoić lub zniechęcać, ale warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać możliwości, które ze sobą niosą, co wspiera, a co ogranicza ich wpływ na społeczeństwo. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie każdego trendu. Kompletny raport zawiera szczegółowy opis kwestii związanych ze środowiskiem edukacyjnym w przyszłości. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej treści raportu.

TREND 1

LEARN BNB. ANGAŻOWANIE W NAUKĘ CAŁEGO ORGANIZMU

Język ciała jest kluczową częścią naszej komunikacji, a badania wskazują, że ludzie uczą się lepiej wykorzystując ruch. W ten sposób nie tylko mózg, ale całe ciało jest zaangażowane w proces uczenia się. Ale, jako ludzie, bardzo różnimy się między sobą, jeśli chodzi o zdolność do uczenia się i sposoby przyswajania wiedzy. Środowisko edukacyjne musi więc być elastyczne i odpowiadać na potrzeby różnych stylów nauki.

TREND 2

ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE

Zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie długoterminowej perspektywy przez wszystkich uczestników procesu. Od gospodarki i środowiska naturalnego aż do poziomu indywidualnego. Zdrowe i sprawne ciało pozytywnie wpływa na kondycję umysłu. To w połączeniu z przemyślanym środowiskiem do nauki, sprawia, że uczenie się jest zrównoważone w dłuższej perspektywie.

TREND 3

DIGILEARN. UCZENIE SIĘ W EPOCE CYFROWEJ

Cyfryzacja szkół umożliwiła interakcję między nadawcą a odbiorcą na odległość. Teraz możemy testować nowe narzędzia, które wspomagają personalizację nauki, która może odbywać się zdalnie w niemal każdym miejscu. Środowisko edukacyjne musi umożliwiać wykorzystanie mocy technologii, ale musi również zapobiegać rozpraszaniu uwagi.

TREND 4

DIGITEACH. NAUCZANIE W EPOCE CYFROWEJ

Obecnie obserwujemy technologię, która naprawdę zmienia rolę nauczyciela w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Nauczanie z wykorzystaniem robotów, sztucznej inteligencji i cyfrowa dostępność ponad granicami geograficznymi nie należą już do science fiction.

TREND 5 

MASOWA INDYWIDUALIZACJA W NAUCZANIU

Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na zindywidualizowane ścieżki kształcenia, ale jednocześnie działalność edukacyjna musi być opłacalna finansowo. Odpowiedź stanowi masowa personalizacja. Innymi słowy tworzenie na dużą skalę kursów online, które odpowiadają indywidualnym wymaganiom studentów.

TREND 6

ZMAKSYMALIZOWAĆ WSZYSTKO. SAMOREALIZACJA PRZEZ DZIECI


Coraz częściej rodzice spełniają się życiowo poprzez swoje dzieci - i starają się chronić je przed wszystkim, co postrzegają jako złe. Dotyczy to także wymagań stawianych dzieciom w szkole. Postawa "klient ma zawsze rację" jest teraz widoczna w szkołach i stawia instytucje edukacyjne pod olbrzymią presją. Jakie będę tego konsekwencje?

TREND 7

GLOBALNA SIEĆ NAUCZANIA. NOWE SPOSOBY WSPÓŁPRACY I UCZENIA SIĘ

W miarę postępu globalizacji nauczyciele i uczniowie mogą pochodzić z całego świata, tworząc nowe sieci edukacyjne. Dotychczasowe hierarchie zmieniają się: młodzi uczą starszych i na odwrót. Jak będziemy się spotykać i uczyć bez granic?

TREND 8

NOWE REALIA. WIELOZMYSŁOWE UCZENIE SIĘ DZIĘKI WIRTUALNYM OSIĄGNIĘCIOM

Coraz potężniejsze komputery pomagają nam budować alternatywne i autentycznie "lepsze" rzeczywistości, które staną się potężnymi nowymi narzędziami w klasie. Możemy również zbierać ogromne ilości danych o tym, co się dzieje wokół nas - informacji, które mogą wzmocnić i ukierunkować te zasoby.

TREND 9

NOWE EKOSYSTEMY DLA NAUKISzkoła rejonowa już nie wystarcza. Uczniowie i rodzice wybierają szkoły kierując się konkretnym podejściem do edukacji lub przynależnością do pewnego środowiska społecznego. Również firmy angażują się w edukację, nawiązując kontakty ze szkołami. Jak wyglądają nowe ekosystemy nauczania?

TREND 10

OD IQ DO SQ. ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Od dłuższego czasu wysoki poziom IQ jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie danej osoby. Teraz jednak, co najmniej tak samo ważna w osiąganiu sukcesu, jest „inteligencja społeczna". Jednocześnie kompetencjami przyszłości są kreatywność i innowacyjność – nie tylko w szkole, ale w całym społeczeństwie.

CHCESZ POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI?

WYRÓŻNILIŚMY DZIESIĘĆ TRENDÓW, KTÓRE ZMIENIĄ SPOSOBY KSZTAŁCENIA I ŚRODOWISKA DO NAUKI. ZEBRALIŚMY JE W OBSZERNYM RAPORCIE TRENDÓW EDUKACYJNYCH.

 

Pobierz Raport

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO PRZYSZŁOŚCI?