Pięć wskazówek dla usprawnienia procesu zakupów

Precyzuj swoje oczekiwania! Zapewnia to korzyści zarówno Tobie, jak i Twojemu otoczeniu. Dobrze opracowany proces zakupów sprawia, że Twoja firma przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Twoi pracownicy mogą działać w przyjaznym otoczeniu, a pozytywna reakcja łańcuchowa wpływa także na inne osoby oraz środowisko. Wymagasz od siebie i swojej firmy. Wymagasz od nas. My wymagamy od siebie i naszych dostawców. Razem współtworzymy efekt!

1. Jakie są twoje najważniejsze pytania?

Rozpocznij od określenia pytań, które są ważne dla Twojej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jakie zmiany przyniosłyby największy efekt? Wprowadzenie radykalnych zmian jest trudne. Cele łatwiej osiągać, koncentrując się na kilku najważniejszych kwestiach. Lepiej zadać kilka naprawdę zrozumiałych, konkretnych pytań, poprosić o udokumentowane potwierdzenie i kontrolować sytuację.

2. Wybierz FSC®

Lasy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu przez nas globalnego celu wyznaczonego w ramach porozumienia w sprawie klimatu oraz celów ONZ związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wyznacz więc cele zmierzające do odpowiedzialnego pozyskiwania surowca drzewnego. Oznakowanie FSC® to nadawany przez podmiot zewnętrzny certyfikat gwarantujący, że surowiec drzewny został sprawdzony przez niezależną jednostkę. Od dostawców wymagaj posiadania certyfikatu pochodzenia materiałów FSC Chain of Custody, który oznacza, że dostawca dysponuje systemem przetwarzania i segregacji znakowanych surowców. Certyfikat pochodzenia nie oznacza, że każde drewno posiada certyfikat FSC. Pragniemy w związku z tym zachęcić Cię do aktywnego wyboru produktów znakowanych FSC. Dzięki temu możesz zyskać całkowitą pewność, że całe drewno pochodzi z odpowiedzialnie uprawianych lasów.

3. Żądaj odpowiedzialności społecznej w łańcuch dostaw

Od dostawców wymagaj, aby samodzielnie wyznaczali wymogi społeczne we własnym łańcuchu dostaw oraz aby sformułowali własny Kodeks postępowania obowiązkowy dla ich dostawców. Upewnij się, że kodeks oparty jest na międzynarodowych zasadach, np. UN Global Compact, oraz że wymogi dotyczące środowiska pracy zostały uwzględnione. Sam kodeks postępowania nie wystarczy – musisz wymagać od dostawcy, aby posiadał system regularnego oceniania swojego łańcucha dostaw, który będzie poddawał ocenie ryzyka. Zadawaj pytania i żądaj informacji dotyczących metod pracy, oceny ryzyka lub wyników audytu. Zawsze pozytywnie odnosimy się do weryfikacji audytów przeprowadzanych w zakładach pracy. Szwedzkie oznakowanie Möbelfakta wyznacza wymogi dla wdrażania norm, oceny ryzyka i weryfikacji odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw. Stanowi zatem dowód na to, że dostawca działa aktywnie, uwzględniając kwestie odpowiedzialności społecznej.

4. Żądaj czystych materiałów!

Wiele otaczających nas produktów wydziela niebezpieczne substancje chemiczne – skąd jednak wiemy, że coś, czego nie widzimy, stanowi dla nas zagrożenie? Historia pokazuje, że ostrożności nigdy za wiele. Musisz dać jasno do zrozumienia, że produkty nie mogą zawierać materiałów ani substancji negatywnie wpływających na zdrowie pracowników. Wykluczając substancje zmniejszające palność, formaldehyd i rozpuszczalniki, uzyskasz odczuwalny efekt. Sformułuj wymogi dotyczące norm środowiskowych, w tym składu chemicznego (Möbelfakta i NF Environnement).

5. Postępowanie zgodnie z zaleceniami UE

UE opracowała narzędzie zamówień publicznych dotyczących mebli biurowych, które stanowi dobry punkt wyjścia do wyznaczenia standardów dla dostawców. Propozycja zapewnia wytyczne dotyczące odnawiania i ponownego użytkowania posiadanych mebli, a także zakupu nowych. Przepisy są przejrzyste, dzięki czemu użytkownik narzędzia, czyli organy zamawiające, mogą rozważyć ponowne wykorzystanie istniejących mebli przed dokonaniem zakupu nowych. Wymagaj więc od dostawcy systemu, który przewiduje ponowne użycie i odnawianie mebli.