RAPORTY TRENDÓW KINNARPS

W JAKI SPOSÓB LUDZIE BĘDĄ PRACOWAĆ, SPOTYKAĆ SIĘ I UCZYĆ W KOLEJNYM DZIESIĘCIOLECIU?

W Kinnarps bezustannie wybiegamy w przyszłość, aby definiować czynniki, które będą kształtować środowiska pracy jutra. Pytamy,  o to w jaki sposób ludzie będą pracować, spotykać się i uczyć w kolejnym dziesięcioleciu? Systematycznie analizujemy pytanie po pytaniu i rynek po rynku, aby znaleźć wspólny mianownik dla spodziewanych zmian. W ten sposób wyznaczamy trendy, które przedstawiamy w naszych raportach.

KINNARPS – PIERWSZY RAPORT TRENDÓW

8 ZMIAN WPŁYWAJĄCYCH NA MIEJSCE PRACY PRZYSZŁOŚCI

Nasz pierwszy raport trendów ilustruje zmiany, które uważamy za szczególnie istotne dla miejsca pracy. Głównymi nośnikami tych zmian są nowoczesne technologie, nowe wartości, globalizacja i przejście do gospodarki opartej na myśli. 

Pobierz raport

KINNARPS – DRUGI RAPORT TRENDÓW

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI żYCIA I PRACY W DEKADZIE RÓŻNORODNOŚCI

Jedna z ośmiu zmian wymienionych w pierwszym raporcie o tendencjach dotyczyła przejścia od powierzchownych projektów do myślenia projektowego. Opracowując kolejny raport, postanowiliśmy dokładniej zbadać ten obszar. Podstawowe pytanie brzmiało: Jakie możliwości związane z projektowaniem miejsc pracy będą dostępne w dekadzie różnorodności? 

Pobierz raport

KINNARPS – RAPORT TRENDÓW - SEKTOR EDUKACJI

TRENDY KSZTAŁTUJĄCE SEKTOR EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

W trzecim raporcie opartym na badaniach, wywiadach i pracach prowadzonych przez Kinnarps FutureLab zebraliśmy dziesięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na sektor edukacyjne przyszłości do 2025 roku w krajach nordyckich.  

Pobierz raport