Aby osiągnąć wysoką efektywność, pracownicy potrzebują odpowiednich warunków. Miejsce pracy powinno zapewniać stabilne środowisko wewnętrzne, reagując na zmiany otoczenia. Wraz ze zmianą pór roku przestrzeń pracy powinna adaptować się do zmieniających się potrzeb pracowników. Środowisko wewnętrzne zależy od wielu czynników: światła słonecznego, kolorów, roślin czy temperatury. Komputery i sprzęt elektroniczny generują ciepło, co sprawia, że w zamkniętych przestrzeniach biurowych szybko wzrasta temperatura, a spada wilgotność powietrza. Dlatego ważne, by pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Dehydratacja powoduje skurcze mięśni, co może prowadzić do urazów podczas pracy przy biurku.1 Aby optymalnie uzupełnić płyny, należy wypijać 1,5 – 2 litrów wody dziennie2. Zapewnienie wszystkim dogodnego dostępu do wody w miejscu pracy jest ważne podczas tworzenia ergonomicznego, produktywnego i zdrowego środowiska. 

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do-i-need-to-drink-per-day/
2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten.

Więcej wskazówek