Zaprojektowanie przestrzeni pracy z myślą o ludzkich potrzebach jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie efektywni pracownicy decydują o konkurencyjności firmy. Interakcje współpracowników ze sobą nawzajem oraz ze swoim otoczeniem wpływają na jakość pracy. Gdy ludzie mają poczucie bezpieczeństwa i lubią swoją pracę, cieszą się dobrym samopoczuciem i wyższą efektywnością! Jedna trzecia osób pracujących przy komputerze odczuwa bóle szyi i kręgosłupa.1

Stres i obciążenie w dużej mierze przyczyniają się do problemów zdrowotnych związanych z pracą2. Koszt absencji pracownika to około 2740 SEK dziennie3, lecz ergonomiczne miejsce pracy redukuje konieczność korzystania ze zwolnień lekarskich spowodowaną nieodpowiednim środowiskiem pracy4.

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Więcej wskazówek