Światło dzienne pomaga regulować rytm okołodobowy organizmu – dzienny cykl aktywności i odpoczynku. Nasz naturalny rytm zależy od sygnałów płynących ze środowiska, z których najważniejszym jest światło słoneczne. Aby uzyskać optymalną efektywność w ciągu dnia, musimy dobrze się wysypiać. Ekspozycja na światło dzienne aktywuje geny odpowiedzialne za kontrolę naszego wewnętrznego zegara. Wszystkie okna w budynkach, jako źródła naturalnego światła, mają wpływ na dobre samopoczucie i wydajność pracowników, którzy wewnątrz spędzają 90% swojego czasu.1 Wysypianie się gwarantuje rozpoczęcie nowego dnia z odpowiednim poziomem koncentracji i „świeżym umysłem”!

1. California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500-03-082-A-9. Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

Strategie i wskazówki!

  • Okna wpuszczają do pomieszczeń tak potrzebne nam światło dzienne i dostarczają zmieniających się w ciągu dnia widoków 
  • Przeszklenia wewnątrz pomieszczeń pomagają rozprowadzać światło dzienne w całym biurze
  • Zapewnij stanowiskom pracy dostęp do źródła światła dziennego, tworząc otwarte przestrzenie przy oknach, aby naturalne światło mogło docierać do wszystkich zakątków

Więcej wskazówek