Człowiek jest istotą społeczną, a przyjazne kontakty z innymi poprawiają nam samopoczucie. Koleżeńskie relacje, które nawiązujemy ze współpracownikami, stanowią ważną część ducha współpracy niezbędnego do osiągnięcia wysokiej skuteczności.1 Dzięki pozytywnym relacjom, z radością przychodzimy do pracy, a nasza produktywność wzrasta! Środowiska pracy stają się coraz bardziej zróżnicowane, dlatego warto tworzyć przestrzenie, w których odnajdą się osoby pracujące w różny sposób. Funkcjonalne kuchnie czy kawiarnie są idealnym miejscem do szybkich spotkań; zapewniają pracownikom wspólną przestrzeń relaksu i nawiązywania kontaktów. Sale konferencyjne usytuowane z dala od stref pracy w skupieniu świetnie sprawdzają się w przypadku „burzy mózgów”, a także stanowią miejsca bardziej formalnych spotkań. 

1. E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work: linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

Strategie i wskazówki!

  • Wyznacz osobę odpowiedzialną za promowanie wydarzeń sprzyjających integracji zespołu
  • Pozwól pracownikom stworzyć zasady korzystania ze wspólnych przestrzeni – zwiększy to ich poczucie wpływu i przynależności
  • Sale konferencyjne, które można rezerwować, zapewniają przestrzeń do spotkań i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych

Więcej wskazówek