Optymalna temperatura otoczenia pracy zależy od rodzaju wykonywanego zadania. Siedząc nieruchomo, często odczuwamy chłód, ponieważ nasze ciała wytwarzają ciepło w ruchu. Prawidłowe połączenie temperatury, przepływu i wilgotności powietrza tworzy właściwe warunki pracy. Przyczyną narzekań pracowników na temperaturę może być w istocie nieodpowiedni przepływ powietrza lub jego niewłaściwa wilgotność. Optymalna temperatura w biurze wynosi 21,5° C – zmiana tej wartości nawet o jeden stopień może spowodować spadek wydajności. 

Strategie i wskazówki!

  • Pozostawienie pracownikom decyzji o zmianie temperatury i przepływie powietrza zwiększy ich komfort i efektywność
  • Warto rozważyć zastosowanie systemu podłogowego rozprowadzania powietrza (UFAD) i strefowego kontrolowania temperatury
  • Okna z zasłonami lub roletami pozwalają kontrolować natężenie świata, przepływ powietrza i temperaturę

Więcej wskazówek