Elastyczne wnętrza w szkole jutra

200 dyrektorów szkół o środowisku edukacyjnym przyszłości

Zmieniający się świat stawia nam nowe wymagania. W 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 szkoły rozumiane zarówno jako budynki, jak i metody nauczania, stanęły przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Środowiska edukacyjne musiały zostać szybko przekształcone, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, a w niektórych miejscach częściowo lub całkowicie przestawić się na nauczanie zdalne. W przypadku niektórych uczniów nauka zdalna się sprawdziła, ale inni mają poczucie straty bezpiecznego miejsca do nauki i interakcji społecznych.

Znajdujemy się u progu nowej ery, w której konieczne będzie przyspieszenie rozwoju technologicznego i ponowne przemyślenie oraz ocena fizycznych warunków przestrzeni do nauki. Pojawiły się nowe możliwości nauczania i korzystania z pomieszczeń szkolnych. Dzięki kreatywnym i innowacyjnym rozwiązaniom udało się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki, ale dostosowanie się do nich dla wielu osób stanowiło nie lada wyzwanie. Znaczenie otoczenia zostało wysunięte na pierwszy plan i teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne stało się przemyślenie projektowania szkół w przyszłości. Chodzi o tworzenie elastycznych środowisk dostępnych dla wszystkich uczniów, które mogą dostosowywać się do krótko- i długoterminowych zmian i wyzwań.

Aby zrozumieć, w jaki sposób w czasach COVID-19 otoczenie szkolne zostało przystosowane do nowych warunków, i jak postrzegane są środowiska kształcenia przyszłości, w listopadzie 2020 r. przeprowadziliśmy wywiady z 200 dyrektorami szkół w Szwecji. Zapraszamy do lektury raportu, który przedstawia nasze ustalenia!

Wypełnij formularz i pobierz raport

Demoscop Education

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie oraz, że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody, a przed jej wycofaniem.

Pełna informacja o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach zawarta została w Polityce Prywatności.