REKLAMACJA

Informacje wstępne

Meble naszej produkcji charakteryzują się najwyższą trwałością i światową renomą. Ich jakość jest monitorowana na każdym etapie produkcji. Dokładamy także wszelkich starań, aby zamówione meble były odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i dostawy, a przed wysyłką jeszcze sprawdzamy stan mebla.

Zdarzają się jednak uszkodzenia podczas samego transportu. Proszę pamiętać, że przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera i widoczne uszkodzenia paczki (kartonu) należy zgłosić kurierowi oraz spisać protokół szkody. Możliwa jest też sytuacja, że karton nie posiadał widocznych wad, a mimo to produkt jest uszkodzony. W takiej sytuacji należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, zgłosić firmie kurierskiej reklamację (https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/obsluga/kontakt/reklamacje.html) – artykuł 65.1 prawa przewozowego. Będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji, aby monitorować reklamację usługi kurierskiej.

Na stronie www.kinnarps.pl/sklep oferujemy meble nowe, na które sprzedawca udziela Klientowi 5-letniej gwarancji. Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest faktura.

Jak złożyć reklamację?

Aby zgłosić reklamację, należy przesłać na adres sklep@kinnarps.pl wiadomość, zawierającą szczegółowe dane: numer zamówienia lub numer faktury; informację, jaki mebel jest reklamowany; którego elementu dotyczy reklamacja; opis uszkodzenia oraz zdjęcie produktu; ze wskazaniem na jakiej podstawie zgłaszana jest reklamacja (rękojmia czy gwarancja). W przypadku widocznego uszkodzenia paczki w transporcie potrzebny będzie również protokół uszkodzenia od firmy kurierskiej.

Reklamację można zgłosić powołując się na rękojmię lub gwarancję. Zgłaszający decyduje, z której formy reklamacji chce skorzystać.

Proces reklamacyjny

Rękojmia

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć reklamowany mebel na adres: ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa – lub adres innego biura handlowego.

Kinnarps Polska Sp. z o.o. wskazany przez sprzedawcę, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Koszt dostarczenia produktu ponosi sprzedawca. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia i odesłania towaru obciążony zostanie Kupujący.

Konsument w ramach rękojmi może zażądać od sprzedawcy: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady towaru.

Sprzedawca przy pierwszej reklamacji danego towaru może zaproponować Klientowi inne rozwiązanie niż to, które wybrał Klient.

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.

Gwarancja 

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji powinno nastąpić z chwilą ujawnienia się wady. Jeśli po pierwszych informacjach konieczne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, to po wcześniejszym ustaleniu terminu, konsument wykonujący uprawnienia z tytułu gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta (tutaj: sprzedawcy) do miejsca wskazanego przez sprzedawcę, po wcześniejszym ustaleniu terminu (art. 580 § 1 kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 580 § 2 kodeksu cywilnego sprzedawca udzielający gwarancji ma 14 dni na odniesienie się do reklamacji.

Jeżeli gwarant-sprzedawca wymienił wadliwy produkt na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia Klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru, czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części. 

Dostarczenie naprawionego/wymienionego produktu oraz związany z tym koszt jest po stronie udzielającego gwarancji (art. 580 § 2 k.c.). 

W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dojazdu, dostarczenia i odesłania towaru obciążony zostanie Kupujący.

ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail sklep@kinnarps.pl lub pisemnie na adres ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa. 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy mebla.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu 14 dni. Konsument może zwrócić mebel na adres: ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa lub adres innego biura handlowego Kinnarps Polska Sp. z o.o. ustalony ze sprzedawcą. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania mebla. Sprzedawca ma w takiej sytuacji prawo do pomniejszenia zwracanej kwoty o tę wartość.

Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem:

https://www.kinnarps.pl/sklep/regulamin/

Poniżej znajduje się przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU - pobierz wzór

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.