Case: SenFin

FAKTY

Klient:
Senacki Departament Finansów w Berlinie

Lokalizacja:
Klosterstraße 59, Berlin-Mitte

Liczba pracowników:
14-20

Liczba stanowisk pracy:
20

Planowanie:
Fraunhofer IAO | Centrum Odpowiedzialnych Badań i Innowacji CeRRI
Kinnarps

Data realizacji:
luty 2020

Pilotażowy projekt "Arbeit mal anders" (pracuj inaczej) Senackiego Departamentu Finansów w Berlinie istotnie zmienia środowisko biurowe. Urząd pokazuje, jak może wyglądać zrównoważona kultura pracy z dala od tradycyjnego biura. Nowoczesne i elastyczne środowisko pracy zostało zrealizowane we współpracy z Instytutem Frauenhofera i wyposażone przez firmę Kinnarps. Koncepcja ta staje się wzorem dla wszystkich urzędów w Berlinie.

Administracja w okresie transformacji

Berlin stale się rozwija i potrzebuje nowych rozwiązań w administracji miejskiej. Walka o talenty również dotyka urzędów, które konkurują o wykwalifikowany personel z innymi pracodawcami. Do tego dochodzi jeszcze problem, jak wszystkich pomieścić w istniejących budynkach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

W projekcie pilotażowym "Arbeit mal anders" (Pracować inaczej) Senackiego Departamentu Finansów (SenFin) w Berlinie na podstawie wyników badań naukowych opracowano zrównoważoną kulturę pracy z odpowiednimi typami przestrzeni zgodnymi z potrzebami pracowników. Celem jest elastyczna, wydajna i efektywna praca na dostępnej przestrzeni.

W kompleksowym procesie partycypacyjnym około 120 pracowników Departamentu Senatu stanowiło metodologiczny rdzeń projektu prowadzonego przez Fraunhofer IAO. W toku projektu powstały pomysły, które ukierunkowały zmiany w organizacji pracy i przestrzeni.

Wspólnie z Kinnarps opracowano koncepcję adaptacji mebli i pomieszczeń, która została wdrożona i oceniona najpierw w jednym z działów, a następnie może zostać zastosowana w całym Departamencie Senatu.

senfin_bild-056.jpgZabytkowy budynek administracyjny z lat 30-tych XX wieku położony nad brzegiem Szprewy, daje wyobrażenie o tym, jak wygląda wewnątrz, ale nie zdradza nic na temat nowego środowiska pracy dla 17 pracowników Departamentu Senatu. Cztery pomieszczenia stanowią zupełnie inny świat, a pracownicy są zachwyceni swoim nowym miejscem pracy. "Nowoczesne, elastyczne, atrakcyjne i spełniające wszystkie nasze potrzeby" - tak opisują nowe środowisko pracy w kwestionariuszu ewaluacyjnym Fraunhofer IAO. I trudno się temu dziwić, ponieważ intensywny projekt partycypacyjny miał na celu dokładne określenie, jak zespół chce pracować razem i czego do tego potrzebuje. Wywiady, warsztaty, ankieta online, a nawet sensoryczne pomiary wykorzystania miejsc pracy, również przeprowadzone przez Kinnarps, stanowiły podstawę planowania. Rezultatem jest mobilne i elastyczne środowisko, gdzie użytkownicy mają do dyspozycji wiele różnych miejsc do pracy i mogą swobodnie wybierać te, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom, niezależnie od tego, czy jest to obszar do spontanicznych spotkań, czy elastyczne stoły do intensywnej pracy nad projektem w zespole, odizolowane miejsce do pracy w skupieniu czy oddzielna sala konferencyjna. Pomaga to w przełamywaniu podejścia silosowego, ułatwia transfer wiedzy i współpracę oraz wspiera kreatywność, efektywność i produktywność. Nowy model pracy umożliwia postępująca cyfryzacja administracji oraz rozbudowa infrastruktury.

Chęć współpracy

senfin_bild-063.jpg

Elastyczność i praca zespołowa znajdowały się wysoko na liście życzeń. Jednak dostępne wówczas umeblowanie nie pozwalało na ich spełnienie. Dostępnych było wiele biurek, wykorzystywanych tylko w 50%. Obecnie w otwartej, bardzo przejrzystej przestrzeni jest więcej miejsca dla wszystkich, nawet jeśli sama powierzchnia nie zwiększyła się w rzeczywistości. Mix wspólnych i cichych miejsc pracy zachęca wszystkich do większego ruchu. Istniały obawy, które na okazały się płonne, że przeprojektowanie przestrzeni doprowadzi do tego, że będzie zbyt mało miejsc pracy i powstanie za dużo zamieszania w otwartej przestrzeni. Zamiast tego spełniły się wyrażone wcześniej życzenia dotyczące nowoczesnych mebli, bardziej elastycznej i lepszej pracy zespołowej.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu osiągnięto również wyższą efektywność spotkań. Połączenie mobilności i efektywnego środowiska pracy dobrze się uzupełnia.


senfin_bild-5951.jpg

Rano zespół spotyka się przy wysokim stole Vagabond, aby zdecydować, gdzie każdy chce pracować. Ponieważ większość członków zespołu codziennie w pewnym momencie wychodzi z biura na spotkania, panuje tu spory ruch. "Niektórzy koledzy naprawdę rozkwitli, podczas gdy wcześniej czuli się trochę niezauważeni. Dzięki naszemu centralnemu miejscu spotkań bardziej się zżyliśmy", wyjaśnia kierownik projektu Anne Steinicke. Pojawił się nowy poziom komunikacji i tym samym większa identyfikacja z zespołem.

 

Stworzono bardziej pozytywny klimat w zespole dzięki większej wymianie informacji między kolegami. Podział przestrzenny z centralnie umieszczonym ekspresem do kawy sprzyja kontaktom między kolegami, dzięki czemu mogą się wspólnie rozwijać.


Tam, gdzie kiedyś praca odbywała się w czteroosobowych biurach, teraz jest osiem biurek dla 17 pracowników. A zamiast uciążliwych i przytłaczających szaf są teraz do dyspozycji lockery na rzeczy osobiste. Ponieważ wydział jest w trakcie wprowadzania cyfrowego obiegu dokumentów, potrzeba coraz mniej miejsca na ich przechowywanie, a związany z tym większy porządek jest dodatkowym plusem. "Praca stała się bardziej cyfrowa", wyjaśnia Steinicke.

Zadowolenie pracowników wzrosło, ponieważ mają warunki, jakich potrzebowali. Mobilność mebli, takich jak ścianki działowe Vibe, krzesła i stoły na kółkach oraz elastyczność układu biura zapewniły również bezpieczeństwo podczas pandemii. W trybie pracy zespołowej grupa może kontynuować pracę w bezpiecznym dystansie, oddzielona ściankami działowymi. Jednocześnie można łatwo przejść do pracy zdalnej w domu, ponieważ dostępne są również pokoje do prowadzenia telekonferencji. Innym oddziałom SenFin, które nadal pracują w konwencjonalnych pomieszczeniach biurowych, przy zachowaniu odpowiedniego balansu, można także zaoferować powierzchnie do wspólnego użytku.

Bardzo cenione są również liczne możliwości spotkań. Wzrosła nie tylko wymiana wiedzy, lecz także bliższy kontakt oznacza większą dbałość o siebie nawzajem. Dzięki konsekwentnym decyzjom, zmniejszyły się bariery komunikacyjne. Nie trzeba chodzić po korytarzach, aby ze sobą rozmawiać, łatwiej też skontaktować się z menedżerami, poprawiła się jakość spotkań.

Do dyspozycji jest również duża, zamknięta budka akustyczna do pracy w skupieniu wyposażona w wygodne krzesło biurowe i biurko z regulacją wysokości.

Powiązane produkty

Space

Space

Szafa Space z żaluzją

51 Kolory | 65 Warianty

Fields

Fields

297 Kolory | 23 Warianty

Capella

Capella

264 Kolory | 4 Warianty

Oktav

Oktav

50 Kolory | 2 Warianty

Embrace

Embrace

335 Kolory | 24 Warianty

Vagabond

Vagabond

Motus

Motus

Plint

Plint

Lean in

Lean in

Pax

Pax

Centrum

Centrum

Le Mur

Le Mur

Subway

Subway

Cap

Cap

Deli

Deli

Flex

Flex

Flex table

Flex table