THE
BETTER
EFFECT
INDEX

Better Effect Index to opracowany przez Grupę Kinnarps wskaźnik zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, który jest pierwszym na rynku kompleksowym narzędziem wspomagającym wybór elementów do zrównoważonego projektu wnętrza.

JAK DZIAŁA WSKAŹNIK THE BETTER EFFECT

Każdy produkt sprawdzamy w sześciu różnych obszarach i oceniamy (1-3).

Rozpoczęliśmy od zadania naszym klientom – architektom, projektantom wnętrz, nabywcom i użytkownikom – co jest istotne, aby móc dokonywać zrównoważonych wyborów. W oparciu o cele zrównoważonego rozwoju i ONZ, stworzyliśmy wskaźnik pozwalający na ocenę naszych produktów z uwzględnieniem sześciu ważnych obszarów.

Rezultat końcowy: ocena ogólna

Najwyższa ocena w każdym obszarze to 3 punkty. Ocena w każdym obszarze stanowi średnią sumy punktów uzyskanych dla poszczególnych wskaźników. Najwyższa możliwa liczba punktów po połączeniu wszystkich obszarów wynosi 3. Ocena ogólna jest średnią sumy punktów uzyskanych we wszystkich obszarach.

1. Surowce i zasoby

✓  Znajomość pochodzenia surowców

✓  Znajomość warunków w łańcuchu produkcyjnym

✓  Optymalizacja zasobów

2. Klimat

✓  Transport wewnętrzny

✓  Transport zewnętrzny

✓  Dostawcy (wykorzystanie w produkcji energii wolnej od paliw kopalnych)

✓  Producenci  (wykorzystanie w produkcji energii wolnej od paliw kopalnych)

✓  Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na klimat

3. Czyste materiały

✓  Poziom zawartości chemikaliów

✓  Poziom emisji

✓  Odpowiedni dobór materiałów

4. Odpowiedzialność społeczna

✓  Kodeks Postępowania dla dostawców

✓  Dostawcy poddani ocenie ryzyka

✓  Inspekcja dostawców z krajów ryzyka

5. Ponowne wykorzystanie

✓  Możliwość naprawy/renowacji

✓  Możliwość recyklingu materiałów

✓  Wyprodukowane z materiału pochodzącego z recyklingu

6. Ergonomia

✓  Umożliwienie personalizacji

✓  Umożliwienie ruchu

✓  Poprawienie środowiska akustycznego

Poznaj wskaźnik The Better Effect w praktyce

Zwróć uwagę na ocenę zrównoważonego rozwoju

Na niektórych stronach i listach produktów widoczny jest ten symbol. Oznacza to, że produktu dotyczy wskaźnik The Better Effect i posiada ocenę zrównoważonego rozwoju. Liczba i rysunek pokazują, w którym miejscu w skali od 1 do 3 znajduje się produkt.

✓  Ocena zrównoważonego rozwoju produktu

✓  Skala od 1 do 3

Znajdź ocenione produkty

Korzystając z filtra zrównoważonego rozwoju w przypadku naszej listy produktów, można wyszukać produkty, które spełniają określone wymagania zrównoważonego rozwoju.

 ✓ Funkcja filtrowania z możliwością określenia maksymalnie 20 różnych kryteriów

Zrównoważony rozwój produktu szczegółowo

Na stronach produktu znajduje się narzędzie służące do szczegółowego badania w ramach The Better Effect. Znajdują się tam różne pomiary produktu oraz informacje o pomiarach w zależności od różnych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Można określić, które informacje mają być widoczne za pomocą różnych wariantów podglądu: „Przegląd”, „Szczegóły”, „Ocena”.

✓  Moduł interaktywny na stronach produktu

✓  Trzy różne warianty podglądu z trzema poziomami szczegółów

Dlaczego stworzyliśmy wskaźnik The Better Effect

„Better Effect Index to przykład konkretnego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w sześciu obszarach. Jest to narzędzie oparte na technologii internetowej, ułatwiające klientom dokonanie wyboru zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wskaźnik ten poszerza pojęcie zrównoważonego rozwoju o zagadnienia związane z klimatem i ponownym wykorzystaniem surowców, które rzadko są brane pod uwagę w oznakowaniu produktów jako przyjaznych dla środowiska. Wskaźnik ten ułatwia ocenę poziomu zgodności produktów z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie podstawowym, jak i szczegółowym. Od roku 2017, kiedy został wprowadzony, zauważyliśmy szereg pozytywnych zmian. Zastosowanie wskaźnika pomogło wielu naszym klientom określić i ocenić poziom zgodności produktów z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyczyniło się także do poprawy naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapoczątkowało dyskusję dotyczącą zasadności wdrażania poszczególnych wymogów”.

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

Jesteśmy na czele w dziedzinie zrównoważonego projektowania

...i chcemy być najlepsi

Nasze marki umożliwiają produkcję kompleksowych rozwiązań skupionych na trwałości, funkcjonalności i estetyce. Dzięki różnorodności naszych produktów, powstają niepowtarzalne przestrzenie, odzwierciedlające wizję oraz wartości klienta. Współpraca w kwestiach zrównoważonego rozwoju jest naszą mocną stroną. Nawzajem się wspieramy i dzielimy wiedzą. Wspólnie możemy dyskutować i przedstawiać swoje opinie w sytuacjach wymagających znalezienia właściwych rozwiązań w branży. Nasze raporty dotyczące trendów mają na uwadze najbliższą przyszłość i inspirują do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o trwałości i rozwoju społecznym. Odzwierciedleniem naszego sukcesu w dziedzinie designu są liczne międzynarodowe nagrody.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań firmy kinnarps na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Przejdź do strony „The Better Effect”

Często zadawane pytania

Czym jest wskaźnik The Better Effect?

Wskaźnik The Better Effect jest pierwszym kompleksowym narzędziem dla tych, którzy chcą dokonywać zrównoważonych wyborów w dziedzinie wyposażenia wnętrz. Informacje znajdują się na stronach produktów.

W jakim celu stworzono to narzędzie?

Nowe pokolenie ma nowe wymagania dotyczące działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ludzie oczekują jasnych odpowiedzi. Jednak zrównoważony rozwój jest dość złożonym zagadnieniem. Zależało nam na tym, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji. Korzystając z namacalnego narzędzia, ułatwiamy dostęp tym, którzy pragną dokonywać zrównoważonych wyborów w kwestii aranżacji wnętrz.

W jaki sposób dokonywana jest ocena?

Na podstawie 17 wskaźników w 6 różnych obszarach, przyznawane są punkty, które stanowią oceną zrównoważonego rozwoju produktu. Kryteria oceny są pochodną wymagań określonych przez architektów, projektantów wnętrz, nabywców i użytkowników. Wzięto również pod uwagę cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ.

Ile produktów zostało ocenionych?

Dotychczas wprowadzono do systemu około dwudziestu produktów marki Kinnarps. Stale pracujemy nad dodaniem nowych produktów.

Czy można zastosować indeks w przypadku innych produktów?

Algorytm można zastosować również do innych produktów. Wiemy, że Indeks The Better Effect spełnia ugruntowaną potrzebę naszych klientów, więc chcemy ocenić wszystkie produkty w najbliższej przyszłości.