Rusza badanie „Praca hybrydowa 2021” - organizacyjne i osobiste wyzwania w łączeniu pracy z domu i biura

Rok od wybuchu pandemii Kinnarps wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progressio zaprasza do udziału w badaniu warunków i wyzwań dotyczących pracy hybrydowej.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy środowisko pracy w wielu przedsiębiorstwach przeszło prawdziwą rewolucję. Wspólnie z naszymi partnerami badaliśmy początek tych zmian, gdy w wielu firmach praca całkowicie przeniosła się do domów pracowników, które zostały przekształcone w wielofunkcyjne przestrzenie łączące pracę, życie rodzinne i rozrywkę. Nasze wnioski zostały opublikowane w raporcie „Praca z domu 2020”. Drugą edycję naszego badania planowaliśmy po powrocie do „nowej normalności” optymistycznie zakładając jego start jesienią 2020. Tymczasem u progu kolejnego roku pandemii nadal z przyszłością środowiska pracy się wiąże się wiele niewiadomych i cały czas stanowi ono obszar zainteresowania zarówno kadry kierowniczej, jak i samych pracowników, działów HR, psychologów, socjologów, osób zajmujących się ergonomią pracy, a przede wszystkim nas, którzy na co dzień zajmujemy się środowiskiem pracy.

Zeszłoroczny etap badania realizowaliśmy w czasie pierwszego lockdownu, czyli w momencie, który antropolodzy nazwaliby fazą wyłączenia: zostaliśmy zamknięci, odebrano nam nasz dotychczasowy status. To, czego doświadczamy teraz, to faza liminalna, okres przejściowy, w którym nie zyskaliśmy jeszcze nowych ról społecznych, a nasza rzeczywistość organizacyjna nie została zdefiniowana na nowo. Jesteśmy jakby w zawieszeniu. Podobnie organizacje: choć część z nich ogłosiła wdrożenie pracy hybrydowej, to pracownicy wciąż wykonują swoje zadania głównie z domów. Chcielibyśmy uchwycić i zrozumieć ten stan. Interesuje nas, jak zmienia on myślenie o środowisku pracy i jakie kształtuje praktyki. Jak oceniamy w nim własną efektywność? Jakie informacje na temat przyszłości pracy i biur przekazywane są w organizacjach? Czy zarządy i kadra menedżerska projektują jakąś wizję czy milczą, potęgując poczucie zawieszenie i dryfowania?” - mówi dr Karolina Dudek, Dyrektor Workplace Strategy w Forbis Group, prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy i adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obecna sytuacja stworzyła kolejną niezwykłą okazję do przeprowadzenia projektu badawczego, którego partnerami są Kinnarps, Polski Instytut Środowiska Pracy, Pro Progressio oraz Katedra Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Wspólne przekrojowe badanie dotyczy zmian w zachodzących w kontekście środowiska pracy, spowodowanych koniecznością pogodzenia różnych trybów pracy często w ramach jednej firmy lub jednostki organizacyjnej. Jesteśmy ciekawi, jak pracownicy i organizacje radzą sobie z łączeniem pracy z domu z pracą w biurze w warunkach zachowania dystansu fizycznego, a także jaki ma to wpływ na przestrzeń naszych mieszkań i biur.

Znajdujemy się obecnie w nowej, bardzo ciekawej fazie procesu zmiany środowiska pracy, w którym zaczynają być czytelne zalążki przyszłych nowych norm i systemów. Jednak wciąż daleko nam do końca tego procesu. I choć pojawia się coraz więcej prób dodefiniowania przyszłej nowej normy, to dynamiczna rzeczywistość bardzo szybko je weryfikuje. Zmiany zachodzą nie tylko w sposobie wykonywania codziennych zajęć służbowych, lecz także coraz bardziej dotyczą samej ich natury ze względu na postępującą wirtualizację całego otoczenia biznesowego.

Zmianie ulega też podejście do przestrzeni, bo choć pracę można już dzisiaj wykonywać zewsząd, to jednak zawsze trzeba ją wykonywać z jakiegoś konkretnego miejsca. Ergonomia i warunki pracy, które były stosunkowo łatwe do monitorowania w biurze, dzisiaj stały się kwestią we wszystkich innych przestrzeniach, w których obowiązki służbowe wykonują rozproszone zespoły pracowników.
W warunkach trwających nadal fizycznych ograniczeń związanych z pandemią nasze domy pełnią wiele funkcji biurowych. W badaniu dotyczącym pracy hybrydowej na wiosnę 2021 roku chcemy dowiedzieć się, jakim zmianom uległy zarówno biura, jak i miejsca pracy w domu oraz jak obecnie pracodawcy wspierają pracujących w modelu hybrydowym pracowników”  - mówi Karina Kreja, Workplace Expert w Kinnarps.

Jednym z wniosków z naszego poprzedniego badania „Praca z Domu 2020” była obserwacja, że w dobie pandemii biuro stało się ważnym elementem dobrostanu emocjonalnego i fizycznego pracowników. Kto mógłby przypuszczać w czasach, gdy home office był najbardziej pożądanym benefitem, że to biuro okaże się najlepszym miejscem do pracy pod względem ergonomii oraz płynności obiegu informacji? Jesteśmy ciekawi, jak przyszłość biur oraz pracy zdalnej widzą zarówno pracownicy, jak i managerowie. W jakim stopniu biura będą musiały się zmienić konkurując z możliwością pracy z domu?

"Słychać sporo głosów mówiących o podnoszeniu standardów pracy, zwiększaniu powierzchni biura przypadającej na jednego pracownika, czy też rozwoju przestrzeni socjalnych. Biura w przyszłości będą musiały uwzględniać wiele czynników kuszących pracowników do powrotu. Również praca poza biurami będzie się dalej rozwijać. Spodziewamy się upowszechnienia takich praktyk, jak wsparcie pracowników przez pracodawców w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej i dostępu do Internetu, jak również zakupem ergonomicznych biurek i foteli. Nie można też pominąć wzrostu zainteresowania ofertą biur coworkingowych. Myślę, że elastyczne przestrzenie biurowe mogą zyskać na znaczeniu w gronie tych pracowników, którym warunki domowe nie pozwalają na home office w pełnym wymiarze czasu" - prognozuje Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio.

W badaniu, które rozpoczynamy w rocznicę pierwszego lockdownu, chcemy przyjrzeć się bliżej pracy hybrydowej. Co jest nam potrzebne, aby była efektywna i skuteczna? Czy jest w stanie zastąpić nam kontakty fizyczne w pracy również w dłuższym okresie? I jak wyobrażamy sobie przyszłość pracy z dzisiejszej perspektywy – czy jest możliwy powrót do tego, co już było? Czy świat po pandemii będzie całkowicie odmienny do tego, który pamiętamy? A jeśli tak, to w jakim kierunku będą przebiegały te zmiany?

Wszystkich, których również interesują te kwestie, zapraszamy do udziału w badaniu i zachęcamy do podzielenia się swoimi obserwacjami.

Oprócz badania ankietowego zostanie zrealizowane badanie jakościowe: wywiady z osobami pracującymi zdalnie. Uczestnicy badania, którzy pozostawią swój adres e-mail w celu przeprowadzenia pogłębionych wywiadów przez ekspertów Katedry Zarzadzania Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymają jego wyniki w pierwszej kolejności.

Zapraszamy do udziału w badaniu