Kinnarps partnerem wystawy NeuroDiver – Comfort Space Lab podczas Łódź Design Festival 2024

W trakcie tegorocznego Łódź Design Festival, który odbył się w dniach 21-26.05.2024 r. warto było odwiedzić wystawę NeuroDiver – Comfor Space Lab poświęconą problematyce neuroróżnorodności w przestrzeni publicznej. Partnerem wystawy była marka Kinnarps, której rozwiązania znalazły się w części z propozycjami rozwiązań inkluzywnych, które pomagają zniwelować bariery i zredukować trudności doświadczane przez osoby neuroatypowe.

Wystawa NeuroDiver – Comfort Space LAB była efektem współpracy ekspertów z różnych dziedzin i badaczy zajmujących się problematyką wielozmysłowego doświadczania świata i neuroróżnorodności, a jej celem jest przekazanie praktycznych rozwiązań, które z jednej strony pozwolą zwiększyć świadomość społeczną na temat różnorodności w doświadczaniu naszego otoczenia, z drugiej zaś ułatwią projektantom wdrażanie w życie założeń projektowania inkluzywnego.

Formuła wystawy dostarcza odwiedzającym nie tylko doświadczeń i wiedzy, lecz także narzędzi pozwalających uwzględniać potrzeby osób neuroróżnorodnych w procesie kształtowania środowiska. Przyjęta przez nas koncepcja przestrzeni edukacyjno-eksperymentalnej stwarza unikalną okazję do integracji doświadczenia, teorii i praktyki. Odbiorcy wystawy mieli okazję wziąć udział zarówno w eksperymencie społecznym jak również w procesie tworzenia inkluzywnych rozwiązań projektowych dla przestrzeni publicznych – mówi Dominika Zawojska – Kuriata, pomysłodawczyni i kuratorka wystawy, Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wystawa składała się z trzech części - pierwsza pozwalała odbiorcom bezpośrednio doświadczyć środowiska w sposób jak najbardziej zbliżony do trudności, z którymi w przestrzeni publicznej mierzą się osoby o innej percepcji i wrażliwości, napotykając na różne bariery - sensoryczne, społeczne, związane z ruchem i orientacją przestrzenną.

Część druga to przestrzeń, gdzie można było poznać zasady inkluzywnego kształtowania przestrzeni publicznych i przetestować rozwiązania, które, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, mogą zredukować trudności doświadczane w pierwszej części wystawy.

Trzecia, integracyjna część wystawy to miejsce, gdzie uczestnicy zaproszeni byli do udziału w badaniu mierzącym jej oddziaływanie na odbiorców. W tej części była także okazja do przetestowania opracowywanego przez zespół projektowy narzędzia wspierającego proces projektowania z uwzględnieniem neuroróżnorodności.

Wystawa NeuroDiver - Comfort Space Lab korzystała z interdyscyplinarnego podejścia, łącząc neurologię, psychologię środowiskową i projektowanie, a jej celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat barier w przestrzeni, których doświadczają osoby neuroatypowe. Kinnarps miał przyjemność wyposażyć przestrzeń dopasowaną do różnych potrzeb użytkowników przestrzeni oraz część przeznaczoną na dyskusję i badanie uczestników

Kinnarps jest znany w Polsce przede wszystkim jako ekspert środowiska pracy, ale nie należy zapominać, że poza biurami wyposaża także inne obiekty użyteczności publicznej, m.in. placówki edukacyjne oraz opiekuńcze, którym oferuje wiele innowacyjnych produktów oraz olbrzymie doświadczenie wyniesione z rynku skandynawskiego.

W Szwecji co dziesiąty uczeń cierpi na zaburzenia neurorozwojowe - w tym ADHD i autyzm, co powoduje konieczność dostosowania środowiska do nauki. Wszystkie rodzaje wnętrz oddziałują na użytkowników, wpływając na ich zachowanie i samopoczucie. W przypadku osób neuroatypowych znaczenie wpływu przestrzeni na percepcję jest jeszcze większe, a wyzwania z tym związane są jeszcze poważniejsze – w nowopowstających obiektach uwzględnia się potrzeby osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, a zazwyczaj pomija wymagania osób z zaburzeniami kognitywnymi. Odmienność percepcji rzeczywistości przez osoby neuroatypowe jest trudna do wyobrażenia dla pozostałych, co z tym idzie uwzględnienie potrzeb osób neuroatypowych w przestrzeni publicznej nie jest powszechne. Dlatego też wspieramy założenia wystawy NeuroDiver – Comfort Space Lab, która umożliwiała uczestnikom doświadczenie dla nich na co dzień niedostępne, co z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości, wrażliwości i empatii w podejściu do tworzenia miejsc w pełni inkluzywnych. Mamy nadzieję, że różnorodne rozwiązania z oferty Kinnarps wykorzystane w przestrzeni wystawy dobrze przysłużą się zarówno celom edukacyjnym, jak i badawczym tego projektu – mówi Aleksandra Krawsz, Marketing & PR Director Kinnarps Polska.

Wyniki badań zebranych w trakcie wystawy zostaną opublikowane, przyczyniając się do poszerzania wiedzy na temat optymalnych sposobach kształtowania środowiska dostępnego i bezpiecznego dla osób neuroatypowych.

Serdecznie zachęcamy architektów i projektantów, a także studentów do odwiedzenia wystawy NeuroDiver - Comfort Space Lab podczas tegorocznego Festiwalu Designu w Łodzi w dniach 21-26 maja 2024. Na odwiedzających czeka wartościowe doświadczenie i udział w projekcie badawczo-edukacyjnym.

Więcej o tegorocznym programie lodzdesign.com

Więcej o wystawie NeuroDiver - Comfort Space Lab lodzdesign.com/wydarzenia/neurodiver-comfort-space-lab/

 

Produkty zastosowane w projekcie

Fields

Fields

297 Kolory | 23 Warianty

Siro

Siro

278 Kolory | 7 Warianty

Rocca

Rocca

Rock on

Rock on

Mr T

Mr T

Point

Point

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie oraz, że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody, a przed jej wycofaniem.

Pełna informacja o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach zawarta została w Polityce Prywatności.