MONTER – PRACOWNIK SERWISOWY MEBLI BIUROWYCH WE WROCŁAWIU

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU WROCŁAWSKIEGO NA STANOWISKU MONTER – PRACOWNIK SERWISOWY MEBLI BIUROWYCH, ZAPRASZAMY DO WYSŁANIA SWOJEGO CV

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Montaż mebli biurowych
 • Serwis techniczny
 • Prace manualne
 • Planowanie łańcucha dostaw
 
NASZE WYMAGANIA:
 • Umiejętność obsługi narzędzi i elektronarzędzi
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Kreatywność
 • Dokładność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Dyspozycyjność
 • Bardzo dobra organizacji pracy
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Wysoka kultura osobista i uczciwość
 • Czynne prawo jazdy kat. B – warunek niezbędny

 

MILE WIDZIANE
 • Atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie techniczne
 
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub własną działalność
 • Pełne przeszkolenie i wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • Długoterminową współpracę
 • Pracę w renomowanej firmie – lidera branży
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Zgrany zespół zaangażowanych pracowników.


Zainteresowane osoby spełniające nasze wymagania prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: cv@kinnarps.pl

Prosimy o wpisanie w temacie imienia, nazwiska oraz stanowiska, na które wysyłana jest aplikacja. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej informacji:

„Zapoznałam/łem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Kinnarps Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Kinnarps Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa, e-mail: rodo@kinnarps.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia.

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
a) Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
b) Zewnętrznym dostawcom usług, którzy udostępniają Kinnarps Polska Sp. z o.o. narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
c) Zewnętrzni dostawy usług, którzy pomagają zarządzać komunikacją email;
d) Zewnętrzni dostawcy usług wspierający Kinnarps Polska Sp. z o.o. w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, audytach czy IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, przez okres 3 miesięcy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania należy zgłaszać na adres: rodo@kinnarps.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału w tym procesie.