Architektka / Architekt we Wrocławiu

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu wrocławskiego na stanowisku Architektka / Architekt, zapraszamy do przesłania swojego CV!
 ​

Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowej firmie o blisko 80-letniej historii, która jest liderem w branży mebli biurowych w Europie
 • Udział w wielu ciekawych projektach
 • Inspirującą atmosferę pracy w przyjaznym zespole
 • Nowocześnie urządzene biuro i ergonomiczne stanowisko pracy
 • Kompleksowy program szkoleń
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

 

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy przy projektach przestrzeni biurowych
 • Znajomość trendów w projektowaniu przestrzeni publicznych
 • Biegła znajomość AutoCAD
 • Znajomość pakietu Sketchup, Office, Photoshop (ewentualnie Corel)
 • Komunikatywny język angielski
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra komunikacja
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

 

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie projektów funkcjonalno-przestrzennych wnętrz
 • Współpraca w kreowaniu wizji nowego biura klienta
 • Doradzanie klientowi odnośnie proponowanych rozwiązań
 • Dobór kolorystyki, materiałów wykończeniowych, oświetlenia wnętrza
 • Przygotowywanie planów 2D i wizualizacji 3D
 • Współpraca z działem handlowym przy prezentacji projektów dla klientów

Zainteresowane osoby spełniające nasze wymagania prosimy o przesłanie CV na adres e-mail cv@kinnarps.pl

Przesyłając CV na adres mailowy, prosimy o wpisanie w temacie imienia, nazwiska oraz stanowiska, na które wysyłana jest aplikacja. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej informacji:

„Zapoznałam/łem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Kinnarps Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Kinnarps Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa, e-mail: rodo@kinnarps.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia.

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:

a) Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
b) Zewnętrznym dostawcom usług, którzy udostępniają Kinnarps Polska Sp. z o.o. narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
c) Zewnętrzni dostawy usług, którzy pomagają zarządzać komunikacją email;
d) Zewnętrzni dostawcy usług wspierający Kinnarps Polska Sp. z o.o. w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, audytach czy IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, przez okres 3 miesięcy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania należy zgłaszać na adres: rodo@kinnarps.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kinnarps Polska Sp. z o.o. skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału w tym procesie.