creating-harmony.png

W Kinnarps patrzymy na ergonomię z szerszej perspektywy. Pełne doświadczenie przestrzeni nazywamy ergonomią holistyczną. To perspektywa, która uwzględnia wszystkie aspekty. O naszych produktach można pomyśleć, jak o instrumentach w orkiestrze. Oddzielnie każdy z nich może dać niesamowity efekt, ale nie są stworzone do gry solo. Niemożliwe jest lepsze prowadzenie biznesu, redukcja liczby zwolnień lekarskich oraz promowanie zdrowego stylu życia, jeśli środowisko pracy nie jest dostrojone do potrzeb pracowników i organizacji. Potrzebna jest harmonia.

Stwórzmy ją razem.

to-bts.jpg

Za kulisami

Koncepcja harmonii
w ergonomii holistycznej

tworząc analogię harmonii

5 powodów, aby osiągnąć harmonię w pracy

Niższe koszty

Trudno skupić się w otoczeniu pozbawionym harmonii, gdy pracujemy w niewygodnej pozycji ciała. Tracimy czas i popełniamy błędy. Ergonomiczne zmiany w środowisku pracy zwiększą produktywność i poprawią dokładność. To fakt. 

Redukcja liczby zwolnień lekarskich

Ergonomia holistyczna może znacznie zmniejszyć występowanie problemów, takich jak ból i długotrwałe zwolnienia lekarskie spowodowane stresem. Zdrowy i zadowolony człowiek może osiągać sukcesy w pracy. To takie proste.

Podniesienie morale

Ból, frustracja, stres oraz niedogodności spowodowane przez dysfunkcyjne środowisko pracy zmniejszają motywację i przyczyniają się do wzrostu niezadowolenia. Ergonomia holistyczna podnosi morale pracowników. Tak podpowiada zdrowy rozsądek.

Wsparcie pracowników

Angażując współpracowników w projekt nowego środowiska pracy, możemy wpłynąć na wzrost satysfakcji personelu i zmienić ich w ambasadorów zmiany.
Ergonomia poprawia również wizerunek organizacji i tworzy lepszy klimat pracy. Obiecujemy.

Zawsze w ruchu

Zachęcając do ruchu i zmiany pozycji w pracy - siedzącej i stojącej, można spodziewać się niesamowitych efektów. Większa dawka ruchu w pracy zapobiega wadom postawy, przyspiesza metabolizm i poprawia współpracę między ludźmi. Gwarantujemy to.

Ćwicz grę na swoich instrumentach

Środowisko fizyczne

 

Fizyczne aspekty ergonomii holistycznej dotyczą przestrzeni. Są to przede wszystkim układ pomieszczenia i jego wyposażenie, meble, jakość powietrza, temperatura, światło, kolorystyka, materiały, dźwięk i ruch. Czynniki takie jak anatomia człowieka, fizjologia i cechy antropometryczne są ważne, ponieważ dotyczą ciała i aktywności fizycznej. Krótko mówiąc, ta dziedzina ergonomii koncentruje się na tym wszystkim, co można poczuć i doświadczyć za pomocą zmysłów. Badania wykazują, że udane wdrożenie dobrze zaplanowanego i wyposażonego środowiska fizycznego poprawia samopoczucie ludzi, co przekłada się na wzrost ich zadowolenia z pracy. To z kolei przynosi pozytywne efekty, prowadząc do zwiększenia kreatywności, produktywności i wydajności.

Dostosowanie się do otoczenia

Czynniki organizacyjne i społeczne

 

Meble i inne elementy przestrzeni fizycznej są ważnymi elementami układanki, ale nie wystarczają do stworzenia harmonijnej całości. Należy również wziąć pod uwagę organizacyjne i społeczne czynniki ergonomii. Na to doświadczenie mają duży wpływ takie elementy, jak kultura organizacyjna, przywództwo, indywidualność, integracja, zachowanie i reguły społeczne. Jeśli z powodu braku przywództwa lub złej kultury organizacyjnej nie jesteśmy w stanie dobrze pracować, wówczas nie będzie mieć znaczenia, czy korzystamy z najlepszego krzesła. Aby podnieść świadomość znaczenia tych czynników i stworzyć środowisko, w którym ludzie w pełni wykorzystują swój potencjał, należy spojrzeć na ergonomię z szerszej perspektywy. Ma to kluczowe znaczenie dla wydajności i efektywności, podobnie jak wybór dobrego krzesła biurowego.

Integracja zespołu

Połączenie światów

 

Ergonomia holistyczna łączy elementy z różnych perspektyw. Pomyślmy o niej jak o zespole muzycznym. Niezależnie od tego, czy chodzi o kapelę rockową, czy muzyków klasycznych, sukces zależy od tych samych podstawowych czynników. Potrzebne są: instrumenty, profesjonalizm, próby, umiejętność komponowania i przede wszystkim oddani muzycy. Dlatego właśnie należy dostosować ergonomiczne rozwiązania do rodzaju pracy i zastosować podejście oparte na całościowej wizji, zidentyfikowanych potrzebach użytkowników i rzeczywistych metodach ich pracy. Ergonomia holistyczna jest doskonałym narzędziem do angażowania i wspierania ludzi oraz budowania poczucia wpływu i przynależności. Ergonomia, podobnie jak muzyka, inspiruje i motywuje do tworzenia nowych pomysłów, kreatywności i współpracy. Łączy ludzi, produkty i procesy.

W ergonomii chodzi o uderzenie w odpowiedni ton we właściwym czasie

Szczegóły dotyczące ergonomii holistycznej