Kinnarps pyta – czy gospodarka obiegu zamkniętego się opłaca?

W opinii grupy Kinnarps AB zajmującej się wyposażaniem wnętrz publicznych zrównoważone podejście do przestrzeni pracy wymaga czegoś więcej niż tylko gospodarki obiegu zamkniętego. Istotne jest tworzenie produktów o długim cyklu życiowym. Podczas tegorocznych targów meblowych w Sztokholmie firma Kinnarps zdecydowała się pokazać, w jaki sposób tworzy łańcuch wartości poprzez zrównoważone projektowanie produktów, inteligentne z punktu widzenia środowiska dostawy i funkcjonalnie dopasowane rozwiązania wyposażenia wnętrz, gwarantujące długie użytkowanie.

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager, Kinnarps AB oraz Dan Molander, Sales Director, Kinnarps AB

Kinnarps tworzy zrównoważone, zindywidualizowane środowiska pracy, w których liczy się człowiek i jego dobre samopoczucie, czyli miejsca dostosowane do potrzeb jednostki, zespołu i firmy, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Dlatego Kinnarps opracował koncepcje aranżacji i wyposażenia biur, szkół i placówek opieki medycznej (Next Office®, Next Education® i Next Care®), dzięki którym firma Kinnarps i jej klienci wspólnie analizują potrzeby biznesowe, angażują zespół kierowniczy i pracowników w proces zmian, i na tej podstawie wspólnie tworzą zindywidualizowane środowisko pracy.

„Obserwujemy, że nasi klienci, zarówno w małych, jak i dużych firmach, stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i zachowaniem elastyczności. Musimy poszukiwać nowych, sposobów, aby sprostać tym wymaganiom. Wiemy, że nasze meble cechuje długa żywotność i są zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. W razie potrzeby można je również łatwo naprawić lub odświeżyć. Dzięki połączeniu wysokiej jakości produktów z naszymi koncepcjami, dzięki którym pomagamy naszym klientom analizować potrzeby ich biznesu, możemy wspólnie tworzyć dłuższe, zrównoważone łańcuchy wartości.

Dan Molander, Dyrektor Sprzedaży w Kinnarps AB

Podejmowanie zrównoważonych wyborów stało się dla wielu firm koniecznością biznesową. Oczekują produktów wysokiej jakości, które przetrwają próbę czasu, co w połączeniu ze stale zmieniającym się środowiskiem pracy oznacza nowe wymagania w stosunku do aranżacji i wyposażenia wnętrz. Może to być kwestia pozyskania nowych członków zespołu, stworzenia stymulującego środowiska pracy lub wzmocnienia wizerunku marki. Aby to osiągnąć, konieczne jest regularne odnawianie i rearanżowanie pomieszczeń, co może stać w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju. Jednym z możliwych rozwiązań tego konfliktu interesów jest tzw. leasing funkcjonalny rozwiązań aranżacji wnętrz. Kinnarps bierze udział w wielu projektach pilotażowych tego typu – jeden z nich realizowany jest we współpracy z firmą Toyota Material Handling w Mjölby, która chciała stworzyć środowisko pracy na czas trwania trzyletniego projektu. Celem jest zapewnienie firmie elastycznej i funkcjonalnej przestrzeni do pracy, dostosowanej do zmiany potrzeb, z możliwością ponownego wykorzystania produktów.


Kinnarps tworzy swoje produkty zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego w cyklu USE-REUSE-REMAKE-RECYCLE. Przede wszystkim należy pamiętać o zrównoważonych surowcach, wysokiej jakości i trwałości produktu, zapewnieniu możliwości naprawy i odświeżenia, oferowaniu ponownego wykorzystania i o umożliwianiu recyklingu. Innym ważnym elementem zrównoważonego podejścia do środowiska pracy jest sposób, w jaki produkty są transportowane do klienta. Kinnarps posiada swoją własny system logistyczny – tzw. „niebieskie ciężarówki”, przy którego użyciu dostawy charakteryzują się efektywnym wykorzystaniem zasobów i troską o środowisko naturalne. Oznacza to, że firma może zoptymalizować planowanie tras, biorąc pod uwagę wpływ na klimat i redukcję emisji dwutlenku węgla. Produkty są pakowane w koce z włókniny i kartony, które są wielokrotnie wykorzystywane, co pozwala zaoszczędzić 270 kg opakowań na kontener. Dzięki tej koncepcji dostawy można załadować do 50% więcej mebli niż wynosi średnia dla branży. Na przykład, w sytuacji, gdy inni dostawcy potrzebują trzech ciężarówek, meble Kinnarps przyjadą na miejsce tylko dwiema.

MASZ PYTANIA?

Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z: 

Kristina Hjalmarsson
Internal communication, PR & Event Executive, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 706 38 52 87
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

Dan Molander
Sales Director, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 515 380 30
dan.molander@kinnarps.se

Johanna Ljunggren
Sustainability Manager, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 515 381 21
johanna.ljunggren@kinnarps.se

O KINNARPS

Kinnarps zapewnia rozwiązania w zakresie wyposażenia przestrzeni biurowej i obiektów użyteczności publicznej. System wartości spółki charakteryzuje się wysoką jakością produktów i niskim poziomem oddziaływania na środowisko – od surowców po gotowe rozwiązania dla przestrzeni pracy. Obecnie firma Kinnarps jest jednym z największych dostawców rozwiązań w zakresie wyposażenia przestrzeni biurowej. Prowadzi sprzedaż w około 40 krajach, a rok finansowy 2017/2018 firma zakończyła z rocznym obrotem na poziomie 4,214 miliarda SEK (419 milionów EUR). Założona w 1942 roku przez Jarla i Evy Andersonów. Pozostaje firmą rodzinną, którą obecnie zarządzają dzieci i wnuki założycieli.

www.kinnarps.pl