Warsztaty i pracownie

Kreatywna przestrzeń do prac praktycznych, która wspomaga każdy rodzaj twórczości, czy to przy użyciu tekstyliów, drewna, zdjęć, muzyki, technologii czy też pracę laboratoryjną. W tym przypadku aranżacja wnętrza musi umożliwiać realizację projektów, które trzeba będzie odłożyć i przechować do następnej lekcji.

Zobacz więcej warsztatów i pracowni