Stanowisko pracy w przestrzeni otwartej

Do pracy indywidualnej przy jednym z kilku biurek – osobistych lub współdzielonych w otwartej przestrzeni, która powinna być podzielona na strefy w zależności od wymaganego poziomu koncentracji uwagi. Strefy średniego i niskiego skupienia zapewniają miejsce indywidualnej pracy, umożliwiając jednocześnie łatwą komunikację ze współpracownikami, wymianę informacji i udział w rozmowach nieformalnych. Strefy wysokiego skupienia, przeznaczone do pracy wymagającej koncentracji, można wydzielić za pomocą ścianek działowych, szaf lub tkanin. Należy przy tym wspólnie ustalić zasady korzystania z poszczególnych stref.

Zobacz więcej stanowisk pracy w przestrzeni otwartej