Rikard Gartmyr, starszy projektant

Projektant Rikard Gartmyr zdał sobie sprawę z tego, jak ważne jest dziedzictwo środowiska szkolnego, gdy powierzono mu zadanie stworzenia nowego wnętrza i identyfikacji wizualnej szkoły. Przestrzeń stała się dziś jednym z najważniejszych czynników wpływających na edukację i może być jednym z rozwiązań problemów, z którymi boryka się szkoła. Od tego czasu wiele się nauczył, pracując przy projektach szkół.

„Spotkania i rozmowy z ludźmi reprezentującymi różne środowiska, z różnym podejściem, są absolutną podstawą. To rodzaj rozmowy, która stanowi dla nas podstawę zmieniania świata.”

Rikard Gartmyr po rozmowie z założycielem i CEO Skapaskolan Christerem Holgerem

POZNAJ INNYCH UCZESTNIKÓW