Magnus Blixt, dyrektor szkoły Glömstaskolan

Dzięki zaangażowaniu w życie szkoły, które wykraczało daleko poza jego własną klasę, Magnus Blixt przez dwadzieścia lat rzucał wyzwania zastanym poglądom, podejmował dyskusję i prezentował możliwości dostosowania szkoły do współczesnych potrzeb. Na przykład w zakresie wykorzystania potencjału fizycznej przestrzeni, która wpływa na możliwości uczenia się – „to, w jaki sposób wyposażymy szkolne klasy, decyduje o tym, co możemy w nich robić”, mówi Magnus w rozmowie z Jenny Hörberg, International Product Manager w Kinnarps.

"Rozmowa z Jenny była świetnym doświadczeniem. To osoba, która zadaje pytania, które my, jako liderzy w szkołach, sami powinniśmy sobie zadawać. Sprawiła, że przyjąłem nowe punkty widzenia lub powracam do myśli, które wcześniej porzuciłem. Powinniśmy rozmawiać częściej.”

Magnus po rozmowie z Jenny Hörberg, International Product Manager w Kinnarps.

POZNAJ INNYCH ROZMÓWCÓW