JENNY HÖRBERG, INTERNATIONAL PRODUCT MANAGER, KINNARPS & MAGNUS BLIXT, DYREKTOR SZKOŁY GLÖMSTASKOLAN

CZEGO DOWIEDZIELIŚMY SIĘ Z ROZMOWY:

ZOBACZ POZOSTAŁE ROZMOWY NA TEMAT SZKÓŁ PRZYSZŁOŚCI