Peter Morfeldt, Konsultant ds. rozwoju szkoły i przywództwa

Praca Petera Morfeldta jest związana ze szkołą od 30 lat. Jest specjalistą w dziedzinie rozwoju szkoły. Siłą napędową dla niego są własne doświadczenia wyniesione z pracy jako lider i dyrektor szkoły. Dzięki temu wie, jak trudne to zadanie. Daletgo dziś chce być osobą, której sam potrzebował w tamtych czasach. Twierdzi, że szkoła stanowi podstawę przyszłości. Dlatgo także środowisko fizyczne w szkole jest ważne dla jej sukcesu. Czasami wnętrze określa się mianem „trzeciego pedagoga”, który wspiera uczniów i nauczycieli w ich codziennych zadaniach. Przestrzeń szkoły powinna wspomagać różne metody nauki” – mowi Peter Morfeldt.

„To uderzające, jak wiele istotnych opinii na temat swojej sytuacji edukacyjnej ma Tindra.”

Peter Morfeldt po rozmowie z Tindrą Saxe, uczennicą liceum.

POZNAJ INNYCH UCZESTNIKÓW