Rikard Gartmyr, starszy projektant

Projektant Rikard Gartmyr zdał sobie sprawę z tego, jak ważne jest dziedzictwo środowiska szkolnego, gdy powierzono mu zadanie stworzenia nowego wnętrza i identyfikacji wizualnej szkoły. Przestrzeń edukacji stała się dziś jednym z najważniejszych czynników wpływających na szkołę i może być jednym z rozwiązań problemów, z którymi boryka się szkoła. Od tego czasu dużo pracował przy projektach związanych ze środowiskiem szkolnym i wiele się nauczył.

„Spotkania i rozmowy z ludźmi z różnych środowisk i z różnym podejściem są absolutną podstawą. To rozmowa, która prowadzić do czegoś, co jest podstawą w naszym zmienianiu świata.”

Rikard Gartmyr po rozmowie z założycielem i CEO Skapaskolan Christerem Holgerem

POZNAJ INNYCH UCZESTNIKÓW