JENNY OHLIS, dyrektor Vistaskolan & ULRIKA MYHR, fizjoterapeutka

CZEGO DOWIEDZIELIŚMY SIĘ Z ROZMOWY:

ZOBACZ POZOSTAŁE ROZMOWY NA TEMAT SZKÓŁ PRZYSZŁOŚCI