Na czym polega analiza miejsca pracy?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Praca

Co robisz w pracy i w jaki sposób.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Miejsce

Gdzie wykonujesz swoją pracę (fizyczna lokalizacja + technologia).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analiza

Proces polegający na podziale złożonego zagadnienia na mniejsze części w celu jego lepszego zrozumienia.

Analiza miejsca pracy jest procesem, który polega na podziale złożonego środowiska na mniejsze elementy w celu lepszego zrozumienia całości.

Przyglądamy się PRACY naszych klientów — temu, co robią, i w jaki sposób — oraz MIEJSCU — gdzie wykonują swoją pracę. Innymi słowy chodzi o lepsze zrozumienie tego, jak miejsce pracy może pomóc ludziom w realizacji zadań. Stosowaną przez nas metodę analizy nazywamy KINNARPS NEXT OFFICE®.

Po co analizować miejsce pracy?

LUDZIE są sercem i duszą miejsca pracy. Wykonują swoją pracę, jednocześnie korzystając z miejsca. Dlatego im lepiej poznamy ludzi i wykonywaną przez nich PRACĘ, tym lepiej zrozumiemy, jakiego MIEJSCA potrzebują, aby lepiej wykonywać swoje zadania.

Dopiero zrozumienie, na czym w istocie polega ich praca, daje nam wiedzę potrzebną do wprowadzenia udoskonaleń.

Po co analizować miejsce pracy?

02_workplace-analysis-icons_why_PL.png

Metoda analizy miejsca pracy stosowana przez Kinnarps

03_workplace-analysis-icon_.png

Tworzenie wizji

CZAS
2-3 godzin

CELE
Wsparcie osób decyzyjnych w ustaleniu priorytetów i stworzenie ich wizji zmiany.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Warsztaty

CZAS
1-2 tygodni

CELE
Wskazanie zespołom pracowników, jak mogą połączyć wykonywane zadania z typem przestrzeni, który będzie najlepszy do ich realizacji.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Ankieta

CZAS
2-3 tygodni

CELE
Zaangażowanie pracowników w zbieranie informacji na temat swoich preferencji i sposobów wykorzystania biura oraz jego oczekiwanej konfiguracji.

03_workplace-analysis-icon_3.png

Poziom wykorzystania

CZAS
2-3 tygodni

CELE
Ustalenie rzeczywistego poziomu wykorzystania przestrzeni wskazanych przez klienta z różnymi opcjami.

KINNARPS NEXT OFFICE®

Czy oczekujesz naszej pomocy w stworzeniu Twojego przyszłego biuro? KINNARPS NEXT OFFICE® to nasz sposób tworzenia środowiska pracy odpowiadającego na konkretne potrzeby klientów. Podczas szczegółowej analizy i warsztatów tworzymy schemat potrzeb Twojej firmy i pracowników.

Skontaktuj się z nami