Miejsca pracy projektowej

Możliwość wspólnej pracy nad różnego rodzaju projektami stanowi siłę napędową biznesu. Otwarte, zamknięte i specjalnie do tego celu przeznaczone przestrzenie do pracy grupowej umożliwiają realizację zarówno zadań opartych na kreatywności, jak i tych wymagających skupienia.

WAŻNE POJĘCIA

Elastyczność
Praca zespołowa
Odporne blaty
Technologia wspomagająca pracę
Dobre oświetlenie i środowisko akustyczne
Ergonomia
Funkcjonalność

OTWARTE

Tego rodzaju miejsce do pracy grupowej może służyć zespołowi projektowemu do organizacji różnego rodzaju spotkań, w tym również informacyjnych. Wystrój i wyposażenie wnętrza sprzyjają produktywności i kreatywności. Ponieważ przestrzeń ta nie jest w pełni oddzielona od reszty biura, można opowiadać o projekcie kolegom i koleżankom spoza zespołu, a nawet pozwolić im wnieść ich własny wkład w jego realizację.

ZAMKNIĘTE

Tego rodzaju miejsce do pracy grupowej może służyć zespołowi do organizacji różnego rodzaju warsztatów i spotkań, w tym również informacyjnych. Jest całkowicie oddzielona od reszty biura, umożliwiając zarówno ożywione dyskusje, jak i pracę wymagającą zwiększonej koncentracji, przy czym czynności te ani nie przeszkadzają innym, ani same nie są przez nich zakłócane.

ZESPOŁOWE

To miejsce przeznaczone jest dla zespołu, którego członkowie ściśle współpracują ze sobą, wykonując wspólne zadanie, często przez dłuższy czas. Wyróżnia je bogaty wybór mebli z możliwością łatwej rearanżacji lub doposażenia, aby stworzyć przestrzeń do pracy, spotkań, analiz i dyskusji. Tego rodzaju aranżację można zorganizować zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych – gdzie opracowywane materiały mają czasem charakter poufny.