Kinnarps Next Office®

 

Wyniki badań, strategie i porady dotyczące idealnej przestrzeni biurowej

 

Jak to działa    Dlaczego stworzyliśmy Next Office

Tworzenie innowacyjnej i efektywnej przestrzeni biurowej to coś więcej niż tylko koncepcja wystroju wnętrza — to projekt zmiany. Wspomagamy naszych klientów w trakcie realizacji całego projektu i pomagamy im stawić czoła wyzwaniom. Wspólnie tworzymy nowe środowisko pracy, które przyczynia się do rozwoju firmy oraz dobrego samopoczucia pracowników. Aby osiągnąć zamierzony cel w trakcie całego procesu, ważne jest odpowiednie współdziałanie pracowników, technologii i środowiska. 

Nasza koncepcja Next Office składa się z wielu elementów — używając odpowiednich narzędzi, rozwiązań warsztatowych oraz analiz, tworzymy fundamenty dla nowego środowiska pracy przystosowanego do potrzeb danego klienta.

KORZYŚCI NEXT OFFICE

KREATYWNI PRACOWNICY

Środowisko, które wspiera obecne i przyszłe metody pracy zwiększa efektywność i skuteczność. Zachęca do kreatywnych spotkań i współpracy, zwiększa innowacyjność i pozytywnie wpływa na ducha zespołu.

LEPSZE SAMOPOCZUCIE

Gdy pracownicy mogą wybrać przestrzeń dopasowaną do ich zadań, zmniejsza się stres w miejscu pracy. Ergonomiczne rozwiązania i możliwości poruszania się po biurze wpływają na poprawę fizycznego stanu zdrowia.

SILNIEJSZA MARKA

Inwestując w dobre środowisko pracy oraz aranżację wnętrz, można z łatwością przyciągnąć i utrzymać nowe talenty. Gdy pracownicy doceniają swoje miejsce pracy, wzmacnia się duch zespołu oraz wewnętrzna i zewnętrzna świadomość marki.

DOBRA KONDYCJA FINANSOWA

Next Office to elastyczne rozwiązanie dopasowane do aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy organizacja rozwija się, czy też musi zapewnić miejsca pracownikom w mniejszej przestrzeni. Być może chodzi o poprawę warunków lub przystosowanie przestrzeni biurowej do zmiany metod pracy. Koncepcja Next Office z wielu powodów wspiera firmy w zakresie strategii miejsca pracy, ponieważ koncentruje się na pracownikach oraz celach organizacji.

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

Nowe biuro wspiera zrównoważony wybór, skupiając się na ludziach oraz środowisku. W ramach naszej ekologicznej inicjatywy „The Better Effect” Kinnarps stale dąży do ulepszania swoich produktów i informowania o ich cechach środowiskowych za pomocą wskaźnika zrównoważonego rozwoju.

JAK TO DZIAŁA – SZEŚĆ KROKÓW DO UDANEGO BIURA

1.
WIZJA I INSPIRACJA

Po co nam nowe biuro? Czy zespół ma wspólną wizję lub pragnienie tego, co chce osiągnąć?

Pierwszym krokiem tego procesu jest stworzenie wspólnej wizji oraz wyznaczenie wspólnych celów. Przykładamy dużą wagę do informowania i inspirowania pracowników. Podczas seminariów  opiszemy nadchodzący proces i możliwości, jakie proces ten oferuje, w celu zaangażowania pracowników. Im więcej będą wiedzieć, tym mniej będą się bać zmiany i tym większym entuzjazmem mogą się wykazać w stosunku do nadchodzących wydarzeń. Ta faza wstępna stanowi przygotowanie do fazy badawczej poprzez otwarcie pracowników na nowe możliwości.

2.
ANALIZA

Jak obecnie pracujecie? Jaki styl pracy obowiązuje w naszym biurze? Które rozwiązania spełniają swoje zadanie, a czego brakuje? Jak chcemy pracować w przyszłości? W Next Office chodzi o to, aby uniknąć nacisku na osoby indywidualne i całe organizacje w celu uniknięcia trzymania się z góry zaplanowanej koncepcji. Dlatego angażujemy pracowników w serie ćwiczeń służących do przeanalizowania ich obecnego sposobu realizacji zadań, stopnia wykorzystania przestrzeni biura, w tym indywidualnych stanowisk pracy, relacji pomiędzy czasem pracy w grupach a pracą indywidualną oraz poziomu skupienia podczas współpracy. Zyskujemy również wiedzę na temat rodzaju otoczenia, w którym pracownicy woleliby wykonywać swoje zadania, mając w przyszłości swobodę wyboru. Prowadząc warsztaty z pracownikami i prosząc ich o wypełnienie ankiety internetowej, pozyskujemy wiele istotnych danych. Raport, uwzględniający wywiady z zespołami projektowymi i zarządzającymi, wyznacza jasny kierunek przyszłych rozwiązań projektowych.

3.
WYNIKI I STRATEGIA

Jak dobrze znamy siebie? Czy naprawdę pracujemy tak, jak nam się wydaje?

Ta faza projektu jest ekscytująca, ponieważ wyniki analizy często dostarczają nowych informacji i wiedzy na temat sposobu działania biura, dzięki czemu mogą służyć jako podstawa rozwoju nowych metod pracy w przyszłości. Wspólnie analizujemy wyniki. Z ich pomocą tworzymy wspólną strategię dopasowaną do celów firmy oraz wizji jej nowego biura.

4.
ARANŻACJA WNĘTRZA

Jak będzie wyglądać nowe biuro? Jak stworzyć nowe biuro, aby spełniało konkretne wymagania?

Nadchodzi czas działań praktycznych. Wykorzystując raport z wyników ankiety pracowników, przekształcamy strategię w koncepcję aranżacji wnętrza. W ramach koncepcji Next Office sugerujemy wiele inspirujących typów przestrzeni, które wspierają rożne rodzaje pracy. Projekt obejmie wszystkie ważne elementy wykazane w ankiecie – może być to zróżnicowana przestrzeń spotkań, miejsce pracy projektowej lub ceniona przez pracowników indywidualna przestrzeń pracy, zapewniająca wyższy poziom koncentracji niż w obecnych warunkach.

5.
WDROŻENIE

Jak można to osiągnąć? Jak działają biurka typu sit/stand? Dlaczego należy ich używać? Jak dopasować ergonomiczny fotel biurowy do swoich potrzeb? Jak wykorzystać system rezerwacji pomieszczeń, miejsca spotkań i pokoje do prowadzenia rozmów telefonicznych? Ważne, aby dobrze przedstawić pracownikom nowe środowisko oraz nowe metody pracy. Naszym obowiązkiem jest dostawa, instalacja i montaż elementów nowego biura w sposób szybki i skuteczny. Jednak to tylko początek. Szkolimy również pracowników, aby poznali możliwości nowego biura i mogli je efektywnie wykorzystać. Możemy wspomóc przygotowanie umowy społecznej lub przewodnika zachowania w nowym miejscu pracy, aby zyskać pewność, że wszyscy rozumieją, jakie aktywności i zachowania wspiera nowe środowisko pracy. Weryfikujemy również, czy wszystkie szczegóły zostały dopracowane i sprawdzamy, czy z upływem czasu wszystkie ulepszenia i zmiany zapewniają korzyści.

6.
FOLLOW-UP

Co się okazało? Czy biuro jest dopasowane do sposobu pracy, a, w razie potrzeby, zmiany można wprowadzić w łatwy sposób? Czy pracownicy lepiej współpracują, a w biurze panuje atmosfera kreatywności i produktywności? Czy warunki w środowisku pracy uległy poprawie i wpływają na zadowolenie oraz dobre samopoczucie i zdrowie pracowników?

Po sześciu miesiącach pracy w nowym biurze ponownie przeanalizujemy i ocenimy wyniki, porównując je z wizją i celami. Porównamy również nowe dane z danym z poprzedniego biura, aby sprawdzić, co się zmieniło. Jest to ważna faza projektu, ponieważ dokumentuje rzeczywiste wyniki i dostarcza cennych informacji. Ze względu na szybki rozwój technologii oraz organizacji metody pracy stale się zmieniają. I z tego powodu istotne jest, aby nowe biuro było elastyczne, przetrwało próbę czasu i mogło zostać w łatwy sposób dopasowane do nowych potrzeb pracowników.

NEXT OFFICE ® - PODRÓŻ DO NOWEGO BIURA!

Skontaktuj się z nami

Dlaczego stworzyliśmy
Kinnarps Next Office®?

ISTNIEJE WIELE WĄTPLIWOŚCI I PRZYJĘTYCH Z GÓRY ZAŁOŻEŃ NA TEMAT WSPÓŁCZESNYCH BIUR. CHCEMY TO ZMIENIĆ!

DLACZEGO TAK WIELU LUDZI BOI SIĘ TWORZYĆ NOWE, LEPSZE BIURA?

Informacja o zmianie lub remoncie biura to zazwyczaj wiadomość elektryzująca zespół. Oczywiście jest to spowodowane licznymi historiami porażek i błędów. Przykładami stresujących, hałaśliwych środowisk, w których pracownicy nie mogą skupić się w spokoju na swoich zadaniach i nie są pewni, czy po przyjściu do pracy zastaną jakieś dostępne biurko.

W związku z rozwojem technologii nasi klienci stawili czoła wielu wyzwaniom. Zdaliśmy sobie sprawę, że istnieje duże zapotrzebowanie na innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania wspierające nowy sposób pracy, dlatego też stworzyliśmy usługę Kinnarps Next Office. Podejście zorientowane na wyniki, którego punktem wyjściowym są potrzeby organizacji, a kluczem – jej pracownicy. Koncepcja Next Office jest oparta na obszernych badaniach przeprowadzanych z klientami, osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w organizacji i analitykami przyszłości. Co wykazały te badania? Przede wszystkim, że organizacji i ich pracowników nie można zmuszać do zastosowania gotowych rozwiązań! Aby nowe biuro osiągnęło sukces, należy stworzyć środowisko, w którym ludzie dobrze się czują i chcą pracować.

OTO PODEJŚCIE KINNARPS

Optymalne biuro, Next Office, skupia się na połączeniu kultury organizacyjnej oraz środowiska cyfrowego i fizycznego. Zaangażowany zespół zarządzający oraz wytrwałe dążenie do włączenia pracowników w ten proces są niezwykle istotne. Wspólnie przeanalizujemy potrzeby środowiska cyfrowego, aby upewnić się, że pracownicy mają do dyspozycji niezbędną technologię i są przygotowani do korzystania z niej. Dzięki naszej analizie środowiska pracy zidentyfikujemy najważniejsze wzorce, które posłużą jako baza do stworzenia fizycznych warunków otoczenia. Koncepcja Next Office jest oparta na potrzebach każdej organizacji indywidualnie oraz funkcjonujących w niej metodach pracy, niezależnie od jej wielkości czy branży.

CZY CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, JAK WYPEŁNIĆ BIURO POZYTYWNĄ ENERGIĄ?

Skontaktuj się z nami